Kwartaalbericht 151

Kwartaalbericht 151

Van de redactie

Veertig jaar Historische Kring Laren, 50 jaar Rosa Spier Huis, 75 jaar bevrijding, 100 jaar Openbare Bibliotheek: allemaal mooie aanleidingen voor historische terugblikken. In dit nummer aandacht voor het Rosa Spier Huis (pag. 20-23) en de bibliotheek (pag. 24-31).
We willen het volgende nummer wijden aan de Tweede Wereldoorlog en het derde nummer van 2020 aan onszelf, de Historische Kring en het Kwartaalbericht. Daar vragen wij ook uw hulp bij, zie de oproepen op pagina’s 4 en 5.
Volgend jaar zijn er weer nieuwe jubilea, zoals 500 jaar Johanneskerk (en voorgangers). Er is een Vriendenstichting opgericht die de viering gaat voorbereiden. Het spreekt vanzelf dat ook wij stil zullen staan bij de geschiedenis van dit beeldbepalende gebouw, dat de komende jaren een opknapbeurt zal krijgen.
Wim Keizer


40 Jaar HKL

Het jaar 2020 is voor de Historische Kring Laren (HKL) een jubileumjaar, want veertig jaar geleden besloot een groepje enthousiastelingen…

Schenkingen 4e kwartaal 2019

5/10: Mw. Antoinetty v.d.Brink schonk ons het boek “Het bouwen van landhuizen” van architect Jan Rebel. 5/10: Dhr. J. de…

Theehuis ’t Bluk

Op de Zuiderheide aan het fietspad naar Hilversum en de Lage Vuursche staat het sfeervolle en bekende Theehuis ’t Bluk….

Torenlaan 58: ‘De Phoenix’

De ochtend van Koninginnedag 1928, de 30e augustus, rond 8 uur, werden de bewoners van de Torenlaan opgeschrikt door een…

De Vinkebaan

De Vinkebaan vinden we westelijk van de A1, tussen de Derkinderenlaan en Hoog Hoefloo. De naam doet denken aan onze…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 151 [2020-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.