40 Jaar HKL

40 Jaar HKL

Het jaar 2020 is voor de Historische Kring Laren (HKL) een jubileumjaar, want veertig jaar geleden besloot een groepje enthousiastelingen met belangstelling voor geschiedenis de HKL op te richten. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 151 [2020-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Om precies te zijn gebeurde dat op 22 mei 1980, nadat de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) op 10 mei in Laren een vergadering in Singer had georganiseerd, waar lezingen en een expositie waren. Op die manier had TVE ook in andere gemeenten de oprichting van lokale historische kringen gestimuleerd.

Het eerste voorlopige bestuur van de HKL bestond uit mevrouw E.J.C. Raassen-Kruimel, mevrouw M. Schweers-Jong, de heer N.H. Benninga en de heer K. Kool. Op dinsdag 7 oktober 1980 presenteerde de kring zich in het Gemeentehuis. Daar werd een drietal voordrachten gehouden.

In oktober 1981 verscheen het eerste Kwartaalbericht. Nog niet in tijdschriftvorm, maar als nieuwsbrief. Daarin werden vragen gesteld, verhalen geschreven en gebeurtenissen genoteerd. Het eerste echte blad in het huidige formaat was Kwartaalbericht nr. 4 in oktober 1982.

De redactie van het Kwartaalbericht roept lezers die het leuk vinden wat te vertellen over de beginjaren van de HKL op hun verhaal naar de redactie te sturen. Ook andere herinneringen aan HKL en Kwartaalbericht, onvermijdelijk zelf geschiedenis wordend, zijn welkom. Als u iets wilt sturen, moet het uiterlijk 1 juli 2020 binnen zijn, want speciale aandacht aan 40 jaar HKL zal gegeven worden in nummer 153 (3/2020), dat half augustus uitkomt.

Adressen: info@historischekringlaren.nl of Burgemeester van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren

Uit het eerste Kwartaalbericht