Tussen Vecht en Eem

40 Jaar HKL

Het jaar 2020 is voor de Historische Kring Laren (HKL) een jubileumjaar, want veertig jaar geleden besloot een groepje enthousiastelingen met belangstelling voor geschiedenis de HKL op te richten. 

100 Erflaters tussen Vecht en Eem

Onlangs verscheen het boek ‘Van Andriessen tot Van Zutphen – Honderd erflaters tussen Vecht en Eem’ onder redactie van de TVE-redacteuren Henk Michielse en Jan Out. De honderd geportretteerde ‘erflaters’ zijn personen die in de afgelopen twaalf eeuwen onze regio op de een of andere manier vorm hebben gegeven en de geschiedenis mede hebben bepaald.

Voorwoord Kwartaalbericht 131

Als u dit leest, zijn we al weer zo’n vijf à zes weken in het nieuwe jaar! Een jaar dat voor ons ons zevende lustrumjaar zal zijn: we bestaan namelijk vijfendertig jaar! Op een jaardag van de Stichting Tussen Vecht en Eem in Singer Laren werd in 1980 de kiem gelegd voor onze Stichting. Nu,…
Lees verder

De Sint Vituskerk op het Sint Janskerkhof te Laren

In Venster 5 van de Historische Canon tussen Vecht en Eem wordt de legende verhaald van de botten van Sint Jan die gevonden zouden zijn op het gebied van het huidige Sint Janskerkhof, wat mede zou verklaren waarom de kerk van die plaats aan Sint Jan zou zijn gewijd. Maar stond daar wel een Sint…
Lees verder

De doodwegen naar het Sint Janskerkhof

Venster 5 van de Historische Canon tussen Vecht en Eem was voor mij als lid van de TVE-werkgroep Oude Wegen in 2009 aanleiding om me in de geschetste doodwegen te verdiepen.1

Stichting Tussen Vecht en Eem stelt eigen canon samen voor het Gooi

Het Gooi heeft door de historie heen een eigen gezicht. In het landschap zijn vroege archeologische sporen te vinden van eerste vestigingen van mensen. Brinkdorpen, engen en meenten. De grenskwestie tussen de Hollandse graven en de Bisschoppen van Utrecht. De Erfgooiers, belegeringen door Spanjaarden en Fransen. Kunstenaarsdorpen en eigen architectuur. Wevers en industrie. Buitenplaatsen en…
Lees verder

Tussen Vecht en Eem 35 jaar

Vijfendertig jaar geleden, op 22 mei 1970, werd de Stichting Tussen Vecht en Eem – Centrale organisatie van Vrienden van de Historie van het Gooi en omstreken (TVE) officieel opgericht in het stadhuis van Naarden. Initiatiefnemers waren een aantal historisch geïnteresseerde heren, afkomstig uit de in 1969 opgeheven Vereniging Vrienden van het Goois Museum, zoals…
Lees verder