Voorwoord Kwartaalbericht 131

Voorwoord Kwartaalbericht 131

Als u dit leest, zijn we al weer zo’n vijf à zes weken in het nieuwe jaar! Een jaar dat voor ons ons zevende lustrumjaar zal zijn: we bestaan namelijk vijfendertig jaar! Op een jaardag van de Stichting Tussen Vecht en Eem in Singer Laren werd in 1980 de kiem gelegd voor onze Stichting. Nu, vijfendertig jaar later, hebben we naast zo’n negenhonderd leden ook een fantastische locatie waar een groot archief is en diverse tentoonstellingen worden georganiseerd en dat allemaal in het centrum van het historische dorp. We mogen ons gelukkig prijzen! 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 131 [2015-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Door de bijna duizend leden (een optimistische voorzitter rond graag naar boven af…) en de kleine honderd vrijwilligers kunnen wij de geschiedenis van Laren bestuderen en archiveren. En dat alles in de ruimste zin van het woord. Heel ver zijn we inmiddels met het digitaliseren van de grote collectie foto’s, bidprentjes en andere papieren. In deze tijd kan het niet anders dan dat je je ‘producten’ digitaal aanbiedt. Op deze wijze bereik je ook veel meer mensen. Mensen met interesse in onze geschiedenis, of dat nu in Laren zelf is of aan de andere kant van de wereld. Ook dáár wonen Laarders – vaak erfgooiers – die hun (geboorte-)dorp nog steeds volgen. De moderne media maken dat allemaal mogelijk.

Zeer regelmatig krijgen we – zeer uiteenlopende – verzoeken om foto’s of informatie te verstrekken aan mensen die bijvoorbeeld met een proefschrift bezig zijn, een boek schrijven of ‘gewoon’ het ontbrekende puzzelstukje zoeken voor hun familiegeschiedenis. Onze archivarissen proberen zo adequaat mogelijk al deze vragen te beantwoorden of hen het beschikbare fotomateriaal te sturen. Meer en meer zal de informatie via websites verlopen. Na vijfendertig jaar staan wij bepaald niet stil.

In dit lustrumjaar zullen we ook heel druk zijn met het Larens kastaltaar. Ik schreef er eerder over. Alle lichten staan nu op groen en inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor een conservatie-/restauratietraject. Door een goede samenwerking met zowel Gemeente Hilversum (eigenaar van de kast) en de gemeente Laren (die een mooie plaats heeft gereserveerd in het Raadhuis) gaan we zorgen dat het Larens kastaltaar nog dít lustrumjaar zijn plekje in Laren terugkrijgt. In 1946 werd dit kastaltaar aan Museum Hilversum (toen nog Gooisch Museum) te koop aangeboden. Het was een familiestuk dat al vele jaren niet meer in Laren stond, maar waarschijnlijk rond 1830 wel hier zijn oorsprong vond. Dit jaar zullen we een aantal activiteiten organiseren om geld voor de restauratie te genereren. (Ook zou u kunnen bedenken dat een extraatje op onze bankrekening onder vermelding van ‘kastaltaar’ zeer welkom is!). 

Kortom: weer veel plannen! Laten we ook kijken of we de duizend leden kunnen halen… Er zijn ongetwijfeld nog vele vrienden, buren of familieleden van u die nog geen lid zijn van onze Historische Kring . U kunt ze daar attent op maken of een lidmaatschap voor een jaar cadeau doen! 

Via de website of het Kwartaalbericht houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van het kastaltaar. Spannend, om dit cultuurhistorisch bijzondere meubel weer binnen de Larense gemeentegrenzen te kunnen neerzetten!

Een mooi historisch jaar gewenst!


Larens kastaltaar

Dit is het Larens kastaltaar zoals in het voorwoord van onze voorzitter beschreven. Help de Historische Kring Laren bij de restauratie van dit unieke kastaltaar. Uw donatie is van harte welkom: NL56 RABO 0334 9090 07.