Erfgooiers

Persoonlijk erfgooiersverhaal Timo Smit op Open Monumentendag

Een markante datum in de geschiedenis van de erfgooiers is 1 mei 1903, want toen werd de Laarder Hendrik Smit (geb. 1881) door een militair doodgeschoten bij het ‘Meenthek’ in Blaricum, nadat hij met een groepje van zes boeren uit Laren de Meent op wilde gaan met vee, volgens eeuwenoud gebruik. 

Uitzendingen HKL op Dorpsradio terug te horen op onze website

7 mei 2021 – Sinds 14 maart 2021 verzorgt de Historische Kring laren (HKL) om de veertien dagen een uitzending op Dorpsradio Laren. Dat gebeurt op zondagmiddagen van 16.00 – 17.00 uur op de even weken. De HKL heeft een nieuwe knop ‘Radiopraatjes’ op haar website gemaakt, te vinden onder de hoofdknop ‘Activiteiten’, waar de tot…
Lees verder

Geschiedenis van de erfgooiers, deel 3

Vandaag gaan we op NH Gooi Zaterdag weer met Teun Koetsier verder praten over de Erfgooiers. We hebben het verhaal gehoord van 1442, het jaar waarin geregeld werd dat Erfgooiers getrouwd moesten zijn, meerderjarig en in het bezit van grond op de Engh. En de periode dat ze zich gingen verenigen om op te komen…
Lees verder

Mijn oma: Johanna Maria Majoor-van Dijk

“Van wie ben jij er een?,” werd mij als kleine jongen wel eens gevraagd. De achternaam: Majoor had een nadere verduidelijking nodig. “Van Jan en Mies en Jaap en Jo”, was dan mijn aangeleerde antwoord. De echte Laarder gaf dan als antwoord: “Oh, van de Rozestek”. En daarmee was dan duidelijk van welke ‘Majoor’ ik…
Lees verder

Week-van-de-erfgooier: vrijdag 4 t/m 11 oktober 2019

In de ‘week-van-de-erfgooier’ staat de meer dan duizendjarige geschiedenis van de erfgooiers centraal. Door middel van presentaties, activiteiten en evenementen zal aandacht worden besteed aan de geschiedenis van de voormalige Gooise boeren, die eeuwenlang gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi. In 1979 kwam er een definitief einde aan het erfgooierschap.

Mijn opa Hein Calis

In 1955 zat ik op de Aloysiusschool aan de Eemnesserweg bij broeder Hermanus in de eerste klas. Aan de wanden van het hoge lokaal hing een vijftal mooie grote wandplaten met daarop brave, vrome kinderen en daaronder beginnend-leesteksten als: “Zeg Mies, zeem jij de ruit voor moe?” en “Wat kan Paultje toch mooi bidden.” Op…
Lees verder

Vrijwilliger in het zonnetje: Agnes Bakker

Boven de voordeur hangt een koeienkop. Naast de deur hangen 2 trekbellen met ieder een Friese of Holsteiner koe. Als Ruud me binnenlaat valt me gelijk de boekenkast op die uitpuilt met koeienbeeldjes en speelgoed-koeien. En naast een vitrine met miniatuur-koeien ligt Agnes Bakker op de bank. Ik begrijp dat we over véél meer dan…
Lees verder

Jeugdige brandstichtster te Laren

Op 6 oktober 1722 stond Jannetje Claas Proel terecht voor poging tot brandstichting. Hieronder een gedeelte van het verhoor en vonnis, zoals dat is vastgelegd in de Criminele Rol van Naarden. 

Smeekweg 90

Aan het perceel Smeekweg 90 vond op 9 februari 2007 een belangrijke gebeurtenis plaats. Onder grote belangstelling van het bouwteam Postiljon, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, werd een bijzondere gevelsteen, staand op een steiger, ingemetseld door de voorzitter van de Woningbouwvereniging van Erfgooiers, de heer Jos Meulenkamp. Hiermee wilde de vereniging de grote inzet van…
Lees verder

“Gelukkig hebben we de foto’s nog”

Menig historische vereniging heeft haar populariteit te danken aan deze gevleugelde uitspraak. Hoogte- en dieptepunten uit de dorpshistorie konden zo worden vastgelegd voor volgende generaties, maar ook kiekjes van verenigingsbijeenkomsten, markante gebouwen, dorpstafereeltjes en schoolklassen geven kleur aan de geschiedenis. Een van de hoogtepunten uit onze eigen dorpshistorie was ongetwijfeld de troonsbestijging van koningin Wilhelmina…
Lees verder

Erfgooiers geportretteerd

Wie in 2015 de in Singer Laren tentoongestelde foto-expositie ‘Koos Breukel. Erfgooiers’ gemist heeft of de foto’s nog wel eens opnieuw zou willen zien, kan nu terecht in het op 3 november 2017 verschenen boek ‘Erfgooiers geportretteerd’. 

Kwartaalbericht 142

Van de redactieDit is mijn laatste ‘nieuws van de redactie’. Figuurlijk dan. Vanaf 2002 heb ik als eindredacteur van het Kwartaalbericht het historische Larense nieuws verzameld en voor u samen gevat. In zestien jaar tijd heb ik samen met ons geweldige team – en met heel veel plezier – 64 boekjes voor de Historische Kring…
Lees verder

Kloosterweg

Onlangs vierde de Woningbouwvereniging van Erfgooiers haar 100-jarig bestaan. Over de woningen direct grenzend aan die wijk herinnert Bep De Boer zich het volgende. 

‘Vereeniging in het belang van verbetering der volkshuisvesting’

In 1917 op 27 november werd door een klein aantal mensen uit Laren het verzoek gedaan aan het ministerie voor Volkshuisvesting om toelating als vereniging uitsluitend in het belang van verbetering van volkshuisvesting werkzaam. Zoals omschreven in de bewaard gebleven officiële brief van Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Hierbij een afschrift daarvan.

De oostgrens van het Gooi

Over de grens tussen Holland en Utrecht langs de oostkant van het Gooi wordt meestal geschreven dat hij recht op de Domtoren is getrokken. Daarbij wordt vaak lukraak gesuggereerd dat dit geldt voor de hele grens vanaf de Leeuwenpaal tot aan de hoek in de grens bij Hollandse Rading (paal 16). Er bestaan in grote…
Lees verder