Erfgooiers

Yvonne Majoor benoemd tot erelid

Het leek het bestuur van de Historische Kring Laren de hoogste tijd om Yvonne Majoor in het zonnetje te zetten. Want wij vinden het fantastisch wat zij allemaal doet en heeft gedaan voor de geschiedenis van Laren in het algemeen en de HKL in het bijzonder.

117.000 Kruissteken

In Kwartaalbericht 139 sloot Anton Kos zijn serie over de geschiedenis van de Erfgooiers af met de stelling: ‘de Erfgooiers zijn dood, leve de erfgooiers’. Immers, in juli 1971 werd besloten dat de erfgooiersorganisatie ontbonden zou worden. Daarmee hield het erfrecht – van vader op zoon – op te bestaan en deelden alle scharende en…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 131

Als u dit leest, zijn we al weer zo’n vijf à zes weken in het nieuwe jaar! Een jaar dat voor ons ons zevende lustrumjaar zal zijn: we bestaan namelijk vijfendertig jaar! Op een jaardag van de Stichting Tussen Vecht en Eem in Singer Laren werd in 1980 de kiem gelegd voor onze Stichting. Nu,…
Lees verder

Erfgooiers en hun gemene gronden (8)

Aan het begin van de achttiende eeuw pikte François Hinlopen (1657-1735), een rijke Amsterdamse pendelaar, het niet langer. Hoewel Hinlopen een Gooise hofstede bezat, moest hij van de erfgooiers betalen voor het weiden van zijn vee en paarden. Die erfgooiers schermden met rechten waarvan de rechtsgeldigheid door Hinlopen ernstig werd betwist. De kwestie werd door…
Lees verder

Erfgooiers en hun gemene gronden (7)

Het was niet de minste die in oktober 1619 rondliep op het zogenoemde Tweede Blok in Hilversum. Prins Emanuel van Portugal (1568-1638) beende door de stoppels, nat mos en laag struikgewas. Deze schoonzoon van Willem van Oranje (1533-1984) had al een blik geworpen op het verderop gelegen Eerste Blok. Beide complexen ten zuidwesten en westen van…
Lees verder

Erfgooiers en hun gemene gronden (6)

Het is om en nabij 1530. Enkele Loosdrechters hadden jarenlang fanatiek gewerkt aan de vergroting van hun percelen en waren pardoes de grens met Gooiland overgestoken. Ze besloten om ook daar grond te ontginnen. Aangezien dit een ‘woest’ gebied was, dat wil zeggen in gebruik als gemene grond voor het verzamelen van sprokkelhout, paddenstoelen en…
Lees verder

Erfgooiers en hun gemene gronden (5)

In de vorige aflevering hield ik op in 1474 en beloofde verder te gaan met de heideverdelingen in de negentiende eeuw (1836-1843). Deze hink-stap-sprong gaat bij nader inzien veel te ver. De opmaat tot die heideverdelingen ligt namelijk besloten in een aantal eerdere conflicten tussen de erfgooiers en de verschillende overheden, maar ook in de…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 126

Je kunt geen krant opslaan of tijdschrift inkijken zonder het woord zorg tegen te komen. Zorg is ín, terwijl het úit om allerlei voorzieningen gaat. In Laren, een dorp met rond de elfduizend inwoners, hebben we opvallend veel zorgcentra. In willekeurige volgorde Johanneshove, Theodotion, Rosa Spierhuis en Stichtse Hof. Allemaal plekken waar heel veel lieve…
Lees verder

Erfgooiers en hun gemene gronden (4)

‘Ik zal vorst blijven zolang Hij wil, ondanks al diegenen die dat betreuren, wat ik niet betwijfel, want God heeft mij de macht en de middelen gegeven, die ik u ontraad te beproeven […]. Ik heb liever dat gij mij haat dan veracht, want noch ter wille van uw privileges – die toch niets waard…
Lees verder

Dialect Digitaal

Sinds begin september is de CD ‘effe tussedeur’ – met 28 door Nic Vos in Larens dialect ingesproken verhalen van Bart Krijnen – te koop en het blijkt een echte hit.

Mijn oude buurt: het Oosterend

In 1896 besloot Jan Snelder, oudste zoon van een kinderrijke boerenfamilie in de Achterhoek, niet het bedrijf van zijn voorouders over te nemen maar liever de wijde wereld in te trekken. Hij wist dat er in Amsterdam timmerlieden gevraagd werden en naar dat beroep ging zijn voorkeur uit. Echter ook in die tijd haperde het…
Lees verder

Erfgooiers en hun gemene gronden (3)

Het is 1396. Het stedelijke rechtsgebied van Naarden werd enorm uitgebreid. In feite trokken de landmeters een cirkel om de stad, zelfs helemaal tot aan de Loodijk en weer terug. Daarbinnen lag de Hilversumse meent, een voor de Gooise boeren en vooral Hilversummers noodzakelijk weide­gebied. En ineens was dat weiland onderhevig aan het Naarder stadsrecht…

Erfgooiers en hun gemene gronden (2)

13 mei 1280. De graaf van Holland, Floris V (1254-1296), kwam te paard bij het kasteel Vreeland aan. De abdis van Elten, Godelinde (abdis 1272 – 1288), was al gearriveerd en zat aan tafel in de grote zaal. Floris nam tegenover haar plaats en kwam direct ter zake. Hij overhandigde de door de bisschop van…
Lees verder

Erfgooiers en hun gemene gronden (1)

Meer dan tien jaar geleden gaf ik in De Lindenhoeve een lezing over de erfgooiers en hun schaarbrieven (22 oktober 2002). Naar aanleiding daarvan publiceerde de Historische Kring Laren in drie delen* ‘Wichman, Floris, Erfgooiers en schaarbrieven. Appels en peren?’. Op 30 januari 2013 sprak ik opnieuw in Laren over de erfgooiers, onder andere op basis van…
Lees verder

Anto(o)n van Hamdorff, míjn opa!

Het is zomer 1953. Achterop de Solex van opa rij ik door Laren. Beide beentjes in de fietstassen. Komend langs de korenvelden wijst opa op de korenbloemen -zó blauw- en de klaprozen. Deze zijn bijna roder dan de korenbloemen blauw zijn! We zijn op weg naar Hamdorff, Hotel Hamdorff, waar mijn opa ‘ober-kellner’ is.