Voorwoord Kwartaalbericht 126

Voorwoord Kwartaalbericht 126

Je kunt geen krant opslaan of tijdschrift inkijken zonder het woord zorg tegen te komen.
Zorg is ín, terwijl het úit om allerlei voorzieningen gaat. In Laren, een dorp met rond de elfduizend inwoners, hebben we opvallend veel zorgcentra. In willekeurige volgorde Johanneshove, Theodotion, Rosa Spierhuis en Stichtse Hof. Allemaal plekken waar heel veel lieve en betrokken mensen zorg verlenen aan degenen die niet meer of niet meer voldoende voor zichzelf kunnen zorgen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 126 [2013-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Laren was vroeger al een gezonde plek: we hadden het Studenten­sanatorium, Astmacentrum Bos en Hei, Hoog Laren, Sint Jansziekenhuis, de Bergstichting, Julianaoord. Op onze zandgronden was het vooral goed toeven voor patiënten die last hadden van hun longen, c.q. luchtwegen. Laren ‘gaf lucht’! Ongetwijfeld zal de Historische Kring nog eens uitgebreid stilstaan bij alle zieken- en zorginstellingen die er zijn en zijn geweest. De geschiedenis daarvan geeft een boeiend beeld over het groene, ruime, zorgzame en ‘luchtige’ Laren. 

Maar ook vandaag de dag is er zorg om ons heen in vele vormen. Zorg voor de grijze golf (het b-woord dat begint met baby willen velen niet meer horen!), zorg ook voor mensen zonder werk, mensen uit andere landen, mensen die betaalbare woningen zoeken, zieke mensen, en ook jonge mensen die hun idealen willen verwezenlijken. Zorg voor een leefbaar en groen Laren, een Laren zoals onze ouders dat kenden is niet meer reëel, want toekomst betekent ook groei en is per definitie anders. De Historische Kring Laren heeft -zoals ongetwijfeld bekend- als doelstelling om de geschiedenis van Laren te bestuderen en te etaleren. Wij zorgen dat er voldoende materiaal is om óm te kijken in verwondering, om dat andere Laren te blijven herinneren en de goede elementen te behouden. Onze rijke geschiedenis inspireert ons om over een mooie toekomst te dromen. Wekelijks, en soms vaker, dragen onze archiefmedewerkers zorg om al het –door vele inwoners van Laren aangeleverd materiaal- te verwerken in een systeem zodat het vindbaar is voor belangstellenden. Nu en straks! Het gaat dan van bidprentjes tot weefgetouwen, alles wat de rijke historie van Laren onderstreept. Zorg wordt ook besteed aan het samenstellen van tentoonstellingen. Onderwerpen die we onder de aandacht willen brengen, worden uitgezocht en uitgeplozen en zo nauwkeurig mogelijk gepresenteerd en, last but not least, zorgen we voor een fantastisch Kwartaalbericht, wat er steeds professioneler uit gaat zien, soms zelfs met een kleurtje! Er staan artikelen in van mensen die kond doen van wat achter ons ligt en op deze wijze zorgen dat die periode niet vergeten wordt. Deze keer alweer het laatste deel van Anton Kos over de Erfgooiers, onze roots die met zorg zijn vastgelegd in een proefschrift en waarvan Anton Kos vier maal een tipje van de sluier oplichtte in zijn artikelen. Al deze zorg voor u als donateur of belangstellende, kunnen we waarmaken omdat we zulke aardige, betrokken en lieve vrijwilligers hebben. Zij allemaal dragen hun steentje bij aan het product Historische Kring Laren. (Als het aan mij had gelegen hadden ze, zonder uitzondering, de Wally Moes Vrijwilligersprijs mogen krijgen voor al hun inzet in 2013!)

Ik dank hier álle betrokkenen voor het vertrouwen in de Historische Kring Laren in het jaar dat achter ons ligt en laten we zorgen dat het weer een goed en historisch bijzonder nieuw jaar wordt met wellicht een aantal nieuwe donateurs, nieuwe vrijwilligers en veel nieuwe verhalen!

Take care!