Antoinetty van den Brink

Antoinetty van de Brink bij De Lindenhoeve van de Historische Kring Laren

In memoriam

Met grote droefheid heeft het bestuur van de Historische Kring Laren (HKL) kennis genomen van het overlijden van haar oud-voorzitter Antoinetty van den Brink. Ze overleed op 3 juni jongstleden. 

40 jaar Historische Kring Laren

Twee oud-voorzitters en de eerste secretaris beschrijven de veertigjarige historie van de Historische Kring Laren. De tijdlijn is ook zichtbaar in de ontwikkeling van het Kwartaalbericht.

Een bijzondere dorpsgenoot

Het is mei 1951. Verstopt voor de rest van het gezin, gezeten achter de Singer naaimachine van zijn moeder, schrijft Kees een opstel. Kees woont in een klein huis in Standdaarbuiten in West Brabant en komt uit een arm gezin van tien kinderen. Na de kladversie die achter de naaimachine is geschreven, schrijft hij het…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 131

Als u dit leest, zijn we al weer zo’n vijf à zes weken in het nieuwe jaar! Een jaar dat voor ons ons zevende lustrumjaar zal zijn: we bestaan namelijk vijfendertig jaar! Op een jaardag van de Stichting Tussen Vecht en Eem in Singer Laren werd in 1980 de kiem gelegd voor onze Stichting. Nu,…
Lees verder

‘Uit grootmoeders kastje…’

Voor een hele grote generatie een bekend kinderrijmpje! Het is de titel van een lezing die in 2013 werd gehouden door Birgit Donker van de Mondriaanstichting. Zij deed dit bij de jaarlijkse lezing van de Reinwardt Academie. Zij stelde dat erfgoed een kwestie was van keuzes en koestering. Maar allereerst moet dan vastgelegd worden wat…
Lees verder

Dit boekje is voor mij goud waard: DANK!

Antoinetty van den Brink had in het vorige Kwartaalbericht – over de Broeders van Saint Louis – een interview met Lambert Calis: Broeder Lambertus.

Nieuw bestuurslid: Annemarie Hessing-Armbrust

Met veel genoegen willen we u laten weten dat we tijdens onze laatste bestuursvergadering een nieuw bestuurslid hebben mogen benoemen: Mevrouw Annemarie Hessing-Armbrust.

‘De laatste der Mohikanen’…

Hoe leuk zou het zijn als je bij het schrijven over de broeders van Saint Louis in Laren nog een broeder zou kunnen vinden die in Laren ‘heeft gestaan’! Deze wens ging in vervulling. Via via hoorden we dat er in Oudenbosch nog een broeder-op-leeftijd woonde, die anderhalf jaar in Laren les heeft gegeven op de…
Lees verder

R.K. Larense Voetbal Vereniging

In de zomervakantie van 1918, het laatste oorlogsjaar, werd de kiem gelegd voor LVV. Han Richter, Clemens Campman, Theo, Jacques en Nico van den Brink, Henk Hofstee, Gerrit Wortel, Adam van Vliet en Teus Dijkman wilden in hun vakantie weleens wat anders en besloten een voetbalclub op te richten. Op de hoek Hilversumseweg en de Houtweg…
Lees verder

Clemens Calis • Broeder Lambertus: Larense schooljongen werd broeder

Niet alleen kwamen broeders van Saint Louis uit Oudenbosch naar Laren, maar een Larense jongen werd ook broeder van Saint Louis ín Oudenbosch! We hebben het hier over Clemens Calis, geboren op 25 juli 1940. Hij was leerling op de Aloysiusschool, leerling op de R.K. Jongens U.L.O.-school (de St. Jansulo) en vanaf 1954 leerling op de ulo…
Lees verder

Van alle tijden!

Het is april 2014. In de Lindenhoeve spreekt – in het kleine, nagebootste klaslokaaltje van de broederschool – Jan Majoor mij aan. Vlak daarvoor had hij gehoord dat ik iemand uitlegde, dat het de taak van onze Historische Kring is om de Larense geschiedenis in al zijn aspecten onder de aandacht te brengen. Jan Majoor…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 128

Voorjaar! Iedereen en alles komt uit zijn of haar winterslaap! En dat na een winter van niks.

Voorwoord Kwartaalbericht 127

Dozen zijn verschoven, archiefkasten van hun plaats, nauwelijks nog ruimte om te zitten én het geluid van hamers en slijptollen: kortom, het archief staat op zijn kop! Wellicht heeft u op onze eigen site (www.historielaren.nl) of op de site van Larens Behoud (www.larensbehoud.nl) gelezen over het grote project waar het archief (lees: archivarissen en de…
Lees verder

Schaap-met-de-vijf-poten-penning voor Nic Vos

Op zaterdag 14 december kreeg Nic Vos uit handen van de voorzitter van de Historische Kring Laren, Antoinetty van den Brink, de Schaap-met-de-vijf-poten-penning uitgereikt.

Leggers De BEL

Twee weken voor kerst, was het behoorlijk klussen bij de Lindenhoeve. Ruim honderd zogenaamde leggers moesten vanuit de archiefkelder van de Historische Kring Laren gebracht worden naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum.