Voorwoord Kwartaalbericht 127

Voorwoord Kwartaalbericht 127

Dozen zijn verschoven, archiefkasten van hun plaats, nauwelijks nog ruimte om te zitten én het geluid van hamers en slijptollen: kortom, het archief staat op zijn kop! Wellicht heeft u op onze eigen site (www.historielaren.nl) of op de site van Larens Behoud (www.larensbehoud.nl) gelezen over het grote project waar het archief (lees: archivarissen en de archiefmedewerkers) mee bezig is!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 127 [2014-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Nadat de leggers van het BEL-archief vorige maand zijn verplaatst naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum, ontstond de broodnodige ruimte. Een grondige herindeling was noodzakelijk. De uitvoering van het digitaliseren van foto’s én audio-visueel materiaal is eveneens in volle gang en ook dat (fysieke) materiaal zal weer een verzamelde plek krijgen binnen de archiefruimte. 

Sinds ruim vijf jaar is ons motto: De Historische Kring Laren bestudeert én etaleert de geschiedenis van Laren! Naast bestuderen en etaleren, digitaliseren we, controleren, organiseren, beheren én leren we! We leren van onze voorouders, van hún geschiedenis in het bijzondere dorp. Een geschiedenis die wij graag vastleggen om in de toekomst terug te kunnen kijken. Op deze wijze proberen we de historie zowel levend te houden als er lessen uit te trekken. Lessen over respect, normen en waarden, lessen over al dan niet goede beslissingen.
Keuzes die gemaakt zijn en waarvan we nu weten dat die wellicht anders hadden moeten zijn. Het behouden van de materiële geschiedenis betekent dat ook de volgende generaties kunnen omzien naar die unieke plek ‘op dat hele kleine stukje aarde!’ (deze laatste zin mag u zingen als u de melodie nog kent!).

Etaleren doen we onder andere door het uitgeven van Kwartaalberichten. U houdt er nu een in uw hand: de 127ste! Wist u dat op onze site een lijst is opgenomen waar u een overzicht heeft van alle verschenen artikelen? De redactie maakt regelmatig gebruik van de inhoud van het archief en de kennis van de archivarissen. Anderzijds worden artikelen die geschreven worden voor het Kwartaalbericht weer opgenomen in de lange rij van geschreven documenten. Etaleren doen we ook door tentoonstellingen te organiseren. Exposities van zeer uiteenlopende onderwerpen. In de komende tijd (vanaf april) kunt u een tentoonstelling verwachten van de honderdjarige Aloysiusschool (Binckhorst/Sint Jan) en vanaf mei van de negentigjarige
Bijenvereniging Blaricum/Laren. Beide tentoonstellingen zullen gedeeltelijk tegelijkertijd te zien zijn. Overbodig te melden dat de bijenvereniging met name buiten zal zijn… (vinden we wel zo prettig!). En als alles lukt zoals we van plan zijn, zal er in juli/augustus een themanummer van het Kwartaalbericht verschijnen met als onderwerp: de broeders van Sint Louis in Laren. Zij waren hier van 1914 tot 1966. 

Als u dit leest, zal het stof in de archiefkelder weer zijn neergedaald en kunnen de medewerkers weer zitten en in alle rust hun belangrijke werk doen. Want, naast het bestuderen en etaleren, is continueren van het behouden van de geschiedenis van dit Saksische dorp ons hoofddoel! Laat ik dan op deze plaats iedereen die hier zijn uiterste best voor doet van harte complimenteren voor hun inzet! Antoinetty van den Brink, voorzitter