Brink

Straten en personen in het oude dorp Laren

1 nov. 2020 – A.H.F. de Boer, roepnaam Wiet, dook opnieuw in zijn uitgebreide ansichtkaarten-archief met de bedoeling er een boek van te laten maken over het oude Laren. ‘Oud’ wil zeggen: vanaf halverwege de negentiende eeuw. De ondertitel bij zijn nieuwe boek Straten en personen in het oude dorp Laren is: ‘Vanaf 1850 tot…
Lees verder

De Brink van Laren

Teun Koetsier over de geschiedenis van de Brink van Laren. Er is de laatste tijd veel te doen omtrent De Brink in Laren. En dan bedoel ik met name de 41 bomen op de Brink die mogelijk gekapt moeten worden. Vandaag duiken we op NH Gooi Zaterdag wat meer in de historie. En met wie…
Lees verder

Schenking met een vraag

Meestal weten we wat we met een schenking kunnen doen en hoe we dat moeten archiveren. Maar nu hebben we toch een schenking waar we uw hulp bij inroepen.

Herdenkingsplaat op monument gevallenen aan de Drift

Tussen de huisnummers 23 en 25 aan de Drift is een herdenkingsmonument. Het is een grote zware zwerfkei met een tekst op een metalen plaat. Hier worden de verzetsmensen Dirk Joseph Buis en Aloisius Corn. Vlasman herdacht. Zij werden bij de villa, waar de Ortskommandatur gevestigd was, op 11 april 1945 door een Duits vuurpeloton gefusilleerd. 

Mijn oma: Johanna Maria Majoor-van Dijk

“Van wie ben jij er een?,” werd mij als kleine jongen wel eens gevraagd. De achternaam: Majoor had een nadere verduidelijking nodig. “Van Jan en Mies en Jaap en Jo”, was dan mijn aangeleerde antwoord. De echte Laarder gaf dan als antwoord: “Oh, van de Rozestek”. En daarmee was dan duidelijk van welke ‘Majoor’ ik…
Lees verder

Vincent Hilhorst

Verken Historisch Laren

Verken de geschiedenis van Laren met onze dorpsgids Vincent Hilhorst. Deze bekende Laarder leidt al een aantal jaren groepen van twee tot vijftig personen door het dorp.”Ik laat de atelierwoningen zien, maar ook de Brink, de Johanneskerk en op verzoek zelfs de St. Jansbasiliek. Ook vertel ik onder andere hoe straten en gebouwen aan hun…
Lees verder

Datering portret Johannis van de Laar (schilder Nico van Rijn) kan niet kloppen

In de Collectie Hilversum, voorheen het Gooisch Museum, bevindt zich onderstaand portret van Johannis (Johannes/Jan) van de Laar, geboren in 1831 in Laren als zoon van Hendrik van de Laar en Adriana van der Sluis. Johannis was getrouwd met Elisabeth (Betje) Brouwer en na haar overlijden met Johanna (Jannetje) van den Brink. Behalve broodbakker was…
Lees verder

Kloosterweg 39C

Ooit was er een wasserij aan de Kloosterweg 39 C, de ‘Wasserij Erica’. De eigenaar, Cor Meijer, had al acht jaar een wasserij aan de P.C. v.d. Brinkweg 34, op de hoek van de Klaaskampen. Daar werd de zaak te klein en Cor wilde uitbreiden. Dus kocht hij een stuk grond aan de Kloosterweg en…
Lees verder

Brink – Sint Jansbasiliek

Ter herdenking van de verheffing van de St. Janskerk tot Basilica Minor, door Z.H. de Paus aan de St. Jansparochie toegekend, ter gelegenheid van de 50e Sacrementsprocessie, is in de Basiliek op 8 december 1937 een gedenksteen geplaatst. De steen werd ontworpen en uitgevoerd door de edelsmeden Jan en Eloy Brom te Utrecht. De tekst…
Lees verder

Brink – R.K. Kerk

Bij graafwerkzaamheden in 1958 in de tuin van de pastorie van de St. Jansbasiliek werd de gedenksteen gevonden die aangebracht is geweest in de vorige R.K. kerk (de Waterstaatskerk). Deze herinnert er aan dat in 1844 mej. C.  Velthuysen de eerste steen legde voor het kerkgebouw dat hier ooit stond. 

Gooiergracht en Weversbuurt

Wij woonden op de Gooiergracht, huisnummer 95. Hoewel ik het nooit heb nagemeten stond ons huis ongeveer in het midden van de Gooiergracht. Onze woning lag in het middelste van de drie woonblokken met rijtjeshuizen tussen Weversweg en Warrekam (huisnummers 79 tot en met 117). Door die straatnamen en omdat achter ons gedeelte van de…
Lees verder

Mijn opa Hein Calis

In 1955 zat ik op de Aloysiusschool aan de Eemnesserweg bij broeder Hermanus in de eerste klas. Aan de wanden van het hoge lokaal hing een vijftal mooie grote wandplaten met daarop brave, vrome kinderen en daaronder beginnend-leesteksten als: “Zeg Mies, zeem jij de ruit voor moe?” en “Wat kan Paultje toch mooi bidden.” Op…
Lees verder

Klaaskampen 6A

Aan de Klaaskampen 6a vinden we een gevelsteen naast de voordeur van het gebouw. De steen is in de loop der jaren wat verouderd en zodoende slecht te lezen. De  tekst moet zijn:

Henri Polakweg

De Henri Polakweg is gelegen tussen de Groene Kampen en de Jordaan. Deze straat draagt de naam van een bekende Nederlander maar ook van een bekende Laarder.

Schenkingen 3e Kwartaal 2018

7/7: Dhr. Koeman uit Ursem schonk ons een schilderij “Gezicht bij Blaricum bij de Eemnesserweg” van de schilder Kranenburg.  12/7: Van mevr. Langeveld uit Laren kregen we 9 oude ansichtkaarten van Laren. 14/7: Mevr. Van der Wardt schonk ons: 2 diploma’s van de Larense naaischool, 1 illegaal krantje uit de Tweede Wereldoorlog, “De Vliegende Hollander”, de…
Lees verder