Burgemeester van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren

Brink

Laren ‘ont-worteld’

Door de frequentie waarmee dit Kwartaalbericht verschijnt kunnen wij nooit op actueel nieuws in gaan. Voor historische verslaggeving hoeft dat meestal ook niet en bovendien heeft de Historische Kring daar een eigen internetsite voor. Ook via de facebookpagina wordt het nieuws gedeeld. Voor degenen die onze actuele berichtgeving op 30 mei hebben gemist, herplaatsen wij…
Lees verder

Jacky

In Kwartaalbericht 139 plaatsen wij een schilderij van Martha Zwart en vroegen u wie Jacky was? Jacky van het Bonte Paard werd hij genoemd. Oké, daar was hij nog al eens te vinden. Maar niemand wist wie Jacky eigenlijk was. Dankzij de vele reacties op die oproep kan ik u nu over het leven van…
Lees verder

‘De Larense Zomerspelen’

De Stichting Laren Literair brengt in het najaar een boekje, – een luxe uitgevoerd cahier- uit over de Larense Zomerspelen in 1907. 

Effe tussedeur

Toen Pustoor Hendriks op achtien Juli negetienongerddreeentweintig ’t St. Jansziekehuis plechtig inwujde, et ie ‘r gelukkig gin weet van ad dat ze d’r nae reuym vijfenzestig jaor over zouwe zitte te vergaodere, wat ze d’r mee an motte. Niet om ’t veur Laore nog mooier en beter te maoke, mar om um of te breke,…
Lees verder

De Brink: 250 jaar tussen vernieuwing en behoud (4)

In het vorig deel behandelden we eigenlijk de ontwikkeling van de Brink als kloppend dorpshart met een vorm van verstedelijking: een uitdijend hotel, onderwijsinstellingen en een uit de kluiten gewassen basiliek. De groei van Laren vereiste voorzieningen. Dit deel wordt vooral gekenmerkt door de aanslagen op de Brink die te maken hebben met de eisen…
Lees verder

De Brink: 250 jaar tussen vernieuwing en behoud (3)

De Brink: 250 jaar tussen vernieuwing en behoud (3) Was er in het vorige deel enig ontluiken van bezoek uit de stad te bemerken, met de komst van de stoomtram kwam er echt de vaart in, hoewel die aanvankelijk nog maar 20 km/uur reed. Laren was rechtstreeks uit Amsterdam te bereiken, wat overigens twee volle…
Lees verder

De Brink: 250 jaar tussen vernieuwing en behoud (2)

In het onderzoek voor dit deel, dat de periode 1828-1882 behandelt, vielen me enkele weduwen op die het werk van hun overleden echtgenoten voortzetten. Het gaat vooral om Grietje van der Schaal (1776-1848), de weduwe van grutter Christiaan Velthuijsen (1774-1820), Dirkje Grootveld (1739-1790), achtereenvolgens weduwe van de kasteleins Pieter van Zijtveld (1788-1826) en Willem van…
Lees verder

De Brink: 250 jaar tussen vernieuwing en behoud (1)

We beloofden in deel 3 van ‘De Brinken van Laren’ in te gaan op de evolutie van de Brink en zijn omgeving. Daar is zoveel interessants over te zeggen dat op voorstel van de redactie het uit alle naden barstende concept voor dit deel 3 is opgedeeld in vier aparte delen. Voor de overzichtelijkheid heeft…
Lees verder

Schenkingen 4e kwartaal 2015

3/10 Van de heer en mevrouw De Deur ontvingen we een ± 50 jaar oud glas van de Boerenhofstede plus diverse boekjes van TVE en de Drost. 17/10 Nico Vos: een Boerenhofstede mok. 24/10 Harry Ligter bracht de originele nota van het RK Sanatorium voor het verplegen van Emmmetje de Leeuw. Van mevr. Barlo Zeegers…
Lees verder

Schenkingen 3e kwartaal 2015

3/7 Archief De Scheper 8/7 Agent v. Maanen, Barneveld: fotoalbum. 18/7 Van Mw Henny Hilhorst: een map met dankbetuigingen, boekje over de reformatie en een koektrommel. 18/7 Van Hans Buseman: 3 tekeningen houtzagerij, 1 tekening molen en afdruk ontwerp Gooische School. 22/7 Van Bart Bokhorst: decoratiepaneel uit ‘De Coeswaerde’ (zie pag. 6-9). 15/8 Van Marijke…
Lees verder

De brinken van Laren (2)

In het vorige deel zagen we dat oude niet permanente nederzettingen op de zandgronden in Drenthe zijn aangetoond onder esdekken. Het grootste deel van de Gooise engen is allang bebouwd met woonwijken, ook die van Laren grotendeels. De Larense engrestanten zijn daarom van potentieel grote archeologische waarde, evenals overigens de tuinen van de grote villa’s.…
Lees verder

De brinken van Laren (1)

Naar aanleiding van de discussie in Laren in 2014 over de vraag ‘Wat te doen met de Brink?’ leek het de redactie van Kwartaalbericht een goed idee om de historische achtergrond van brinken en brinkdorpen eens bij haar lezers onder de aandacht te brengen, zonder zich overigens in een politieke discussie te willen mengen. De…
Lees verder

Voorwoord Kwartaalbericht 131

Als u dit leest, zijn we al weer zo’n vijf à zes weken in het nieuwe jaar! Een jaar dat voor ons ons zevende lustrumjaar zal zijn: we bestaan namelijk vijfendertig jaar! Op een jaardag van de Stichting Tussen Vecht en Eem in Singer Laren werd in 1980 de kiem gelegd voor onze Stichting. Nu,…
Lees verder

Rijkje & Cornelis – een familiegeschiedenis

Rijkje Wortel, geboren op 2 april 1860 was het eerste kind van Jan Wortel en zijn tweede vrouw Geertje Bouwman. De elfjarige Mijns en negenjarige Willemtje – kinderen uit een eerder huwelijk van vader Jan – maakten al deel uit van het spinnersgezin waaraan in 1864 nog de jongste spruit Anna werd toegevoegd. Het gezin woonde…
Lees verder

Kunst uit het dorp van Mauve

Manus van der Ven 1866-1944

Manus werd op 12 november 1866 in ’s Hertogenbosch geboren in een familie van kunstenaars. Zijn overgrootvader, grootvader en ook zijn vader zaten in het vak. Niet vreemd dus dat Manus opgroeide te midden van olieverfgeuren, ezels, schildersdoeken, tubes en lijsten.