Laren ‘ont-worteld’

Laren ‘ont-worteld’

Door de frequentie waarmee dit Kwartaalbericht verschijnt kunnen wij nooit op actueel nieuws in gaan. Voor historische verslaggeving hoeft dat meestal ook niet en bovendien heeft de Historische Kring daar een eigen internetsite voor. Ook via de facebookpagina wordt het nieuws gedeeld. Voor degenen die onze actuele berichtgeving op 30 mei hebben gemist, herplaatsen wij hier het ‘In Memoriam’ dat Antoinetty van den Brink namens de HKL schreef:

Op 29 mei j.l. overleed een markante Laarder, een markante persoonlijkheid, een markant mens: Ernst Wortel. Met de geschiedenis van Laren wordt hij altijd in één adem genoemd. Hij was ook altijd de eerste waar we als Historische Kring Laren een beroep op konden doen als we met vragen zaten, met name vragen over afbeeldingen van het oude(re) dorp. Samen  met Bart Krijnen stond hij aan de wieg van de Oudheidskamer Laren, later de Historische Kring en maakte hij zich hard voor een blijvende huisvesting in de Lindenhoeve. 

De lange rij knalgele ordners met alle ansichtkaarten van Ernst in kopie, de plastic tasjes (met inhoud) die quasi achteloos overhandigd werden, maar waarvan hij donders goed wist dat we er erg blij mee waren – het staat allemaal goed gedocumenteerd in het archief. Gered voor de toekomstige generaties. Maar ook uitspraken als: ‘Weg met dat ding, stelt niks voor!’ kon je uit zijn mond horen. Kritisch, rechtstreeks en vaak mopperend. Zijn twinkelende oogjes verrieden dat hij het niet altijd zo bedoelde. Vrijwel iedere zaterdagmiddag aan de stamtafel in de Lindenhoeve. Altijd in om uitvoerig over de geschiedenis van Laren te praten en te discussiëren, vaak spitsvondig, soms schofferend. Iedereen pikte het van Ernst, want het was een bijzonder mens. Als hij op het punt stond om weg te gaan, pet in de hand en sigaretje al klaar om buiten op te steken en je vroeg of hij misschien nóg een kopje koffie wilde, was hij altijd direct bereid weer te gaan zitten en soms kon dan het uitwisselen van kennis nog lang doorgaan.

Wie kent niet zijn dorpskroniek Laren Toen en Nu? Het verscheen jaren in het kwartaal­bericht en in de Laarder Courant de Bel. We zullen die kennis enorm missen. Nog op 29 april – bizar dat dat een maand voor zijn overlijden zou blijken te zijn- nam hij vele belangstellenden ‘Kris kras door Laren’ mee aan de hand van ruim honderd ansichtkaarten. Men hing aan zijn lippen. Ernst Wortel, zo onlosmakelijk met het dorp verbonden en met de Historische Kring. Op 9  april 2015 kreeg hij de ‘Schaap-met-de-vijf-poten- erepenning’ uitgereikt door de Kring. ‘Voor iemand die de geschiedenis van het dorp levend houdt’. Wij op onze beurt zullen Ernst blijven herinneren. Een bijzonder mens met soms een grote mond, maar een o zo klein hartje! Laren zal met het overlijden van Ernst een beetje ont-worteld zijn!