Kwartaalbericht 089

Kwartaalbericht 089

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 089 [2004-3] gepubliceerde artikelen.

Nieuws van de redactie
In samenwerking met de afdeling Genealogie van de Historische Kring treft u voor de eerst keer een stamboom van een Larense (oud) Erfgooiersfamilie aan. De bedoeling is de stamboom met familieverhalen en foto’s te verlevendigen. Omdat het maken van een stamboom heel tijdrovend is, zal dit item maar één maal per jaar worden gepubliceerd. Met dank aan de familie de Wit. Zij hebben voor de foto’s gezorgd en natuurlijk dank aan de afdeling Genealogie.

Het artikel van mevrouw van Gelder-Vonk over haar oude buurt is heel boeiend. De redactie lijkt het leuk om in het vervolg meer mensen aan het woord te laten over hun oude buurt. Wij doen dan ook een oproep aan de Laarders om ons te schrijven. Graag ook met foto·s over het betreffende onderwerp. Wij hopen dan ook dat dit artikel een vervolg gaat krijgen!

Dat het artikel over het Blindeninstituut goed gelezen wordt, bleek uit een telefonische reactie van een lezer. Hij meende dat de plaats van het Blindeninstituut op het plattegrondje niet juist was weergegeven. In dit nummer het vervolg!

Voorpagina: De smederij vanuit het Witte Huis. Foto: J.M. Koeman, Ursem


Voorwoord

Met de Open Monumentendag verscheen een nieuwe route door Laren onder de titel ‘Waken over Welstand’. In deze route wordt…

Schenkingen 3e kwartaal 2004

Van mevr. Bierlaagh kregen we een pen met inscriptie “… op Laren An”. Van de heer Beerschoten kregen we 16…

De naam Calis

Annie Calis en haar man Frits Voulon reden in 1994 door het arme Polen, waar ze vele pakketten levensmiddelen, kleding…

De begrafenissen

Het verleden en het heden liggen, evenals het leven en de dood dicht bij elkaar. Een mens spreekt niet graag…

Kunst uit het dorp van Mauve

Co Breman

Ahasverus Jacobus Breman werd op 7 december 1865 te Zwolle geboren. Zijn vader was architect, maar overleed toen Co nog…

Groeten uit Laren

Lieve Niek, Hedenmiddag op school bezoek van den sint gehad. Hoeveel jongens of ik had: 41. Hij gaf 41 pakjes…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 89 [2004-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.