Kwartaalbericht 153

Kwartaalbericht 153

Van de redactie
De Historische Kring Laren had dit jaar graag veel aandacht willen besteden aan zijn 40-jarig bestaan, maar het Virus noopte ons de Lindenhoeve vooralsnog gesloten te houden. Gelukkig kon het plan om in Kwartaalbericht 153 wat uitvoeriger terug te blikken wel gewoon doorgaan. Bas Holshuijsen, de vierde HKL-voorzitter, gaf zijn vaste plekje graag een keer af aan zijn voorgangers. Bep De Boer, van begin af aan nauw betrokken bij de Kring, vertelt hoe hij verliefd werd op Laren en actief werd als archivaris en redacteur.
Daarnaast onder andere een artikel met een opa over wie veel te vertellen is: Fok Calis, geportretteerd door zijn kleinzoon Gerard Morsink, en een verhaal waaruit blijkt dat ‘vrij denken’ weerstand kan oproepen, zoals in het Laren van 1939.

Dit nieuwste Kwartaalbericht is het beste als gedrukt exemplaar te lezen. Leden hebben het boekje inmiddels ontvangen. Losse nummers zijn bij de HKL te koop.


Onderstaande artikelen zullen pas in een later stadium aan deze website worden toegevoegd:

  • Uit de oude doos
  • Gevelstenen (Deel 8)

Hieronder een overzicht van actualiteiten en aanvullingen op het gedrukte boekje.

40 jaar Historische Kring Laren

Twee oud-voorzitters en de eerste secretaris beschrijven de veertigjarige historie van de Historische Kring Laren. De tijdlijn is ook zichtbaar…

Rob Ramselaar overleden

Op 15 juni 2020 is Rob Ramselaar op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was in 2010 archiefvrijwilliger geworden. Enige tijd geleden…

Berend Gerstekorrel overleden

Op 6 juni 2020 is op 96-jarige leeftijd Theo Christenhuis overleden. Hij stond vooral bekend als Berend Gerstekorrel. Onder die…

Een leuke ontmoeting

In ons vorige Kwartaalbericht (nr. 152) schreef ik het verhaal over Nap de Klijn en zijn vrouw. Hierin vertelde Til…

Schenkingen 2e kwartaal 2020

1/5: Van Mw. Nelleke Majoor kregen we bodemvondsten en een bronzen bel zonder klepel. 13/5: Via de mail kregen we…

Schenking met een vraag

Meestal weten we wat we met een schenking kunnen doen en hoe we dat moeten archiveren. Maar nu hebben we…

Geen St. Jansprocessie in 2020

Toen ik hoorde dat dit jaar als gevolg van de coronamaatregelen de St. Jans­processie geen doorgang zou vinden, dacht ik…

Fok Calis met Folkert en Gerard Morsink

Mijn Opa: Fok Calis

Als je het over je opa hebt zullen niet veel mensen kunnen zeggen dat zij in hun jeugd decennia lang…

Akkerweg

Tussen het Schoolpad en het Jagerspad vinden we in Laren de Akkerweg. Vroeger, maar dat is al weer heel lang…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 153 [2020-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.