Onderscheiding voor Teun Koetsier

Onderscheiding voor Teun Koetsier

Op 24 april is Teun Koetsier (1946), onder andere secretaris van de HKL, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Nanning Mol maakte dit bekend tijdens de livestream-uitzending van de presentatie van het boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 153 [2020-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

In verband met de corona-maatregelen was overal in het land de feitelijke uitreiking van de versierselen verplaatst naar een latere datum, vrijdag 3 juli. Daardoor kwam het dat de twee Larense uitverkorenen op die zonnige vrijdagochtend, in aanwezigheid van hun op 1,5 meter afstand in de Brinkhuis-tuin gezeten genodigden, werden toegesproken door burgemeester Mol. 

De eerste was Alexander Henny, achterkleinzoon van Maria Montessori en uitgever van de publicaties van zijn overgrootmoeder. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij de grote betekenis van Montessori voor het onderwijs wereldwijd onder de aandacht brengt.

Teun Koetsier kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de wetenschap en zijn onderscheidende rol als diepgravend en creatief academicus. Dit jaar is het dertig jaar geleden dat Teun de graad van Doctor in de Wiskunde behaalde. Van 1980 tot zijn pensioen in 2011 was hij als hoofddocent wiskunde aan de Vrije Universiteit verbonden aan de Faculteit der Exacte Wetenschappen. Hij gaf colleges en publiceerde over de historie en filosofie van de wiskunde. Vanaf 1983 was Teun ook lid van de Permanente Commissie voor de geschiedenis van de International Federation for the Promotion of Machine and Mechanism Science (IFToMM) en van 1990 tot 1997 tevens voorzitter. 

“In 2019 bent u uitgeroepen tot Honorary Member. Dit Honorary Membership is een bijzonder grote eer. Wereldwijd kunnen maximaal twaalf ereleden worden benoemd. Pas als een van hen overlijdt kan er een nieuw erelid worden benoemd door de afgevaardigden uit de vijftig deelnemende landen,“ zo zei burgemeester Mol. Nadat hij nog diverse andere verdiensten op het gebied van wiskunde had genoemd, kwam de burgemeester aan Teun zijn inspanningen voor Laren: “En dan bent u sinds 2009 secretaris van de Historische Kring Laren. Uw interesse voor de geschiedenis van Laren en uw trekkersfunctie van het onderzoeksproject ‘Laren in WOII’, hebben ook geresulteerd in de prachtige boeken ‘Schieten op de Maan’, geschreven samen met mijn voorganger Elbert Roest en ‘De Slag om de Berg-Stichting’ geschreven samen met uw echtgenote Ineke Hilhorst en ook met Elbert. En daar is dan dit jaar jullie boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ bijgekomen. Wat een uitzonderlijke staat van dienst,” aldus de burgemeester.

Teun Koetsier in zijn dankwoord (foto Antoinetty van den Brink)