Rob Ramselaar overleden

Rob Ramselaar overleden

Op 15 juni 2020 is Rob Ramselaar op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was in 2010 archiefvrijwilliger geworden. Enige tijd geleden trok Rob zich terug omdat het steeds minder goed ging met zijn vrouw Anneke. Rob wilde in haar buurt blijven. Toch was Rob – als dat kon – bereid langs te komen in de Lindenhoeve als er iets was waarvan men dacht dat Rob het kon oplossen. Zijn buren letten dan op Anneke. Toen de verzorging van zijn vrouw voor Rob te zwaar werd en er een plaats voor haar was gevonden in een verzorgingstehuis, kreeg hij meer tijd en rust. Bij zijn laatste bezoek aan het archief enkele weken voor zijn overlijden opperde Rob de gedachte dat hij weer zou komen helpen in het archief. Of dat goed was? Natuurlijk! Door deze korte conversatie met Rob vergaten we op dat moment dat hij al lange tijd ernstig ziek was en er bij hem uitzaaiingen waren geconstateerd.

De rouwadvertentie in de Laarder Courant de Bel bracht ons het droevige nieuws van het overlijden van Rob terwijl we hem eigenlijk in het archief terugverwacht hadden. Geen wonder dat zijn overlijden voor ons toch nog plotseling kwam. 

Op eigen initiatief
Hoe werd Rob vrijwilliger van HKL?
In het vierde Kwartaalbericht van 2010 schreef Bep De Boer een kort bericht over een nieuwe medewerker in het archief van de Historische Kring Laren. Dat was het welkomstwoord voor Rob. Ik hoorde pas onlangs hoe het gegaan was. Bep, die in die tijd archivaris was, kwam Rob tegen op de hoek van de Postiljon en de Smeekweg. Zij kenden elkaar al lang. Beiden hadden ieder op eigen manier nauwe banden met de Drum- en Showband MCC en spraken daarover. Op een gegeven moment vroeg Rob aan Bep: “Kunnen jullie nog iemand in het archief gebruiken?”
Bep hoefde over zijn positieve antwoord niet lang na te denken. Rob was fotograaf met een technische aanleg. Bovendien had hij verstand van computerapparatuur en belangstelling voor de geschiedenis van Laren, zijn geboortedorp. Rob bleek een bijzondere motivatie te hebben om bij de HKL als archiefvrijwilliger aan de slag te gaan. Hij was in het bijzonder geïnteresseerd in alles wat zich in het verleden bij MCC had afgespeeld. Rob was actief lid geweest van MCC en had daarmee mooie tijden meegemaakt. Hij bracht het verleden van MCC bij elkaar in een archief voor MCC. Rob moet er snel van op de hoogte zijn geweest of hij bij HKL nog iets kon vinden over MCC dat hij nog niet wist of kende. 

De komst van Rob in het archief van HKL was een welkome versterking. Hij ging aan de slag met zijn speciale kennis en vaardigheden. Bep werd in zijn functie als hoofd van het archief opgevolgd door Philip Dorant. Deze zette voor alle archiefmedewerkers een taakomschrijving op papier, dus ook voor Rob. “Rob Ramselaar verwerkt alle beeld- en geluidsmateriaal digitaal en zorgt ervoor dat dit in de toekomst voor een ieder op eenvoudige wijze is te vinden en te raadplegen. Hij levert ook de ondersteuning voor de voortschrijdende automatisering van het archief.” Rob was de juiste man op de juiste plek. Hij was geïnteresseerd in de historie van Laren en zeer gemotiveerd. Rustig van aard respecteerde hij de stilte die een archief kenmerkt. Hij was hulpvaardig, drong zich niet op, maar op verzoek was hij altijd bereid om te helpen. Ook als je hem thuis belde, nam hij aan de telefoon de tijd voor zijn advies. 

Duo-archivaris
Door het vroegtijdig overlijden van Philip Dorant kwam de taak van hoofd van de afdeling vrij. Er vormde zich de gedachte dat de capaciteiten voor de opvolging in het archief aanwezig waren. Yvonne Majoor en Rob wilden het samen gaan doen. Het onderling vertrouwen en de samenwerking waren daarvoor groot genoeg. Zo ontstond de ‘duo-archivaris’. Een archivaris beheert en onderhoudt zijn archief en maakt dit inzichtelijk en toegankelijk. Deze duo-archivaris zorgde ervoor dat naast het fysiek archief ook een digitaal archief ontstond en werd uitgebreid. Door te digitaliseren wordt het archief van buitenaf gemakkelijker bereikbaar. De gedachte van de duofunctie werd bekrachtigd door het unaniem genomen besluit van het bestuur op 2 september 2013. Uitgangspunt was dat zij beiden het werk van de archivaris in goed overleg met elkaar efficiënt en effectief zouden uitvoeren. De duofunctie van Yvonne, die de algemene leiding kreeg in het archief, en Rob werd een geslaagde samenwerking. Rob behartigde naast het digitaal toegankelijk maken van het archief alle aspecten van automatisering en digitalisering. Hij zorgde voor de hardware en de software. Bovendien lette hij op de digitale duurzaamheid: de houdbaarheid en bruikbaarheid van digitale gegevens op de langere termijn. De contacten met externe partijen zoals TVE, collega Historische Kringen en Streekarchief Gooi- en Vechtstreek werden door Yvonne en Rob gezamenlijk onderhouden. Samen namen zij ook het initiatief voor een digitale beeldbank voor de website van toen. Zij hebben daarvoor samengewerkt met Eric van der Ent van Stichting Groenegraf.nl in Baarn, die zelf een beeldbank gebouwd had en beheerde.

Afscheid 
Wij hebben afscheid genomen van Rob Ramselaar. Sympathiek, betrouwbaar, collegiaal en hulpvaardig. Niet een man van veel woorden. Hij viel een ander niet lastig met zijn problemen, ook niet toen die een hele serieuze omvang hadden aangenomen. Wij zijn dankbaar voor alles wat Rob voor de Historische Kring Laren betekend heeft. 

Op de internetsite van Drum- & Showband MCC kunt u dit In Memoriam lezen.