Kwartaalbericht 083

Kwartaalbericht 083

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 083 [2003-1] gepubliceerde artikelen.

Nieuws van de redactie
Voor u ligt alweer het eerste nummer van 2003. We zijn blij als redactie te mogen constateren, dat u het blad van de Historische Kring Laren met aandacht leest. Dat blijkt onder meer uit de volgende reactie. Van de heer Bert Bus kregen we een aanvulling op de namen van de oude schoolfoto uit nummer 82. Volgens hem was de foto gemaakt in het schooljaar 39/40, omdat hijzelf er op staat. Hij staat rechts naast het meisje en de jongen met de streeptruitjes linksonder van de foto, links van Bert Bus, van de verhuizer, die toen op het Krommepad nr. 6 woonde. Tussen de streeptruitjes staat volgens hem zijn neef en vriend Wim Calis, die ook op het Krommepad woonde. Hartelijk dank voor de bijdrage.

Omdat het dit jaar het jaar van de boerderij is zijn we erg blij met de bijdrage van de heer M.J. Calis over het oude pand, hoek Zevenend en Zijtak. Het voormalig pand van de Fa. Ruitenbeek. Dit nummer is extra dik.


Voorwoord kwartaalbericht 83

Het jaar 2002 werd door het bestuur gezien als een jaar van ‘proefdraaien’ met het Historisch Centrum. Zoals u uit…

Jaarverslag 2002

Het jaar 2002 was voor de Stichting Historische Kring Laren in vele opzichten een groot succes. In maart werd, na…

Oproepen kwartaalbericht 83

Oproep 1! Maria Vos-Blekemolen is bezig met het verzamelen van gegevens voor de stambomen van de families Puijk, Puik en…

Het jaar van de boerderij

Zo nu en dan verschijnt in de Woonbode een tekening van een of ander karakteristiek pand in het gebied waar…

2003: Het jaar van boerderij

Op 6 februari is “Het Jaar van de Boerderij” van gestart gegaan. Het initiatief werd genomen door Ellen van Olst,…

100 jaar Koninklijk gedecoreerd

Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging van leden der Nederlandse Ridderorden in…

Groeten uit Laren

Berste Ria en Nelly, Laren 14 maart 1931 Welbedankt voor jullie ansichtkaart hoor, echt aardig, dat je nog om ons…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 83 [2003-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.