Voorwoord kwartaalbericht 83

Voorwoord kwartaalbericht 83

Het jaar 2002 werd door het bestuur gezien als een jaar van ‘proefdraaien’ met het Historisch Centrum. Zoals u uit ons jaarverslag kunt opmaken mondde het uit in een jaar waarin het Historisch Centrum op professionele wijze is neergezet én draaiend wordt gehouden. Er is door velen zeer veel werk verzet! Dit jaar gaan we hier vol energie mee door. We hopen door verschillende bekende en nieuwe activiteiten het bezoekersaantal in 2003 vast te houden.

Foto: middenpagina van kwartaalbericht 83. Huisjes van de fam. Willard op de Corn. Bakkerlaan, gemaakt in 1936. Foto: Bertus Smit.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 83 [2003-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Zo wordt dit jaar een folder uitgebracht en willen we gaan werken aan een betere herkenbaarheid tijdens de openingsuren. Een audioguide-project moet de Lindenhoeve gaan verlevendigen. Van het begrote bedrag hiervoor is reeds een derde deel toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wat betreft educatie wordt 2003 een jaar van oogsten, als de speciale site met opdrachten over Laren wordt gelanceerd.

Inmiddels wordt er meer en meer een beroep gedaan op de gegevens die verzameld worden in ons archief en blijkt uit ons gastenboek de hoge waardering voor de presentaties. Dit jaar zal in de Lindenhoeve een speciale tentoonstelling worden gehouden over een jubilerende Larense instelling: de vrijwillige brandweer. In het volgende Kwartaalbericht vindt u hierover meer informatie.

We kunnen nog melden dat per 1 januari 2003 de heer S. Dikstaal is toegetreden tot het bestuur. De heer Dikstaal is fysiotherapeut en als inwoner van Laren zeer geïnteresseerd in de Larense historie. Wij zijn blij dat hij zich bereid heeft getoond het bestuur te versterken en vertrouwen op een goede samenwerking. 

Karel Loeff, voorzitter