Teun Koetsier

Teun Koetsier geeft geschiedenisles over het Gat van Hamdorff

Wat hebben het St. Jansziekenhuis, Larens Behoud en de Historische Kring Laren met elkaar te maken? We leren het vandaag in de geschiedenisles over Het Gat van Hamdorff. Een les van Teun Koetsier, onze vaste docent en bestuurslid van de Historische Kring Laren. En Teun is aan de telefoon….

Dorpsradio 14 november 2021

Teun Koetsier en Wim Keizer praten over het nieuwste kwartaalbericht; nummer 158. Teun praat over Hamdorff naar aanleiding van het artikel ‘Het gat van Hamdorff’ zoals geschreven door Cees Meijer. Wim Keizer gaat in gesprek met Bep De Boer over het begin van de Historische Kring.  

Dorpsradio 10 oktober 2021

Teun Koetsier praat met Thijmen van der Zwaan over zijn leven. De veranderingen die het dorp Laren in de afgelopen 50 jaar onderging, worden geïllustreerd aan de hand van het leven van deze bekende Laarder. 

Het werk van Laren van Weleer en de Bourgondiërs

Op NH Gooi Zaterdag vertelt Teun Koetsier over wat het Gooi met Bourgondië te maken heeft. En hoe staat het met de restauratie van het kunstwerk Laren van Weleer?

Twee jongensboeken over Laren als kunstenaarsdorp

Op NH Gooi Zaterdag vertelt Teun Koetsier over de hoogtijdagen van Laren als kunstenaarsdorp, maar dat doet hij aan de hand van twee jongensboeken: ‘Jan Penseel van Laren‘ door P. Koekoek en ‘Hoe ik schilder werd‘ door A.F. Pieck. Delpher Bol-An 128

Dorpsradio 20 juni 2021

Pastoor Jan Vriend van de RK Parochie Sint Jan – Goede Herder Laren en Teun Koetsier, secretaris van de Historische Kring Laren (HKL), spreken met elkaar over de betekenis van de Sint Jansprocessie. In de uitzending komen het verleden, het heden en de toekomst aan de orde. De geschiedenis van de processie reflecteert de geschiedenis…
Lees verder

Dorpsradio 6 juni 2021

Wat doet het Archief van de Historische Kring, waar zit het, wie werken er, hoe wordt het ontsloten? Over die en andere vragen praat Archief-coördinator Mariëlle Bax met Teun Koetsier, secretaris van de HKL, en Wim Keizer, eindredacteur van het Kwartaalbericht.Besproken wordt ook de ‘driehoeksverhouding’ tussen Archief, Website en Kwartaalbericht. Alle drie zijn ze belangrijk…
Lees verder

Dorpsradio 23 mei 2021

Teun Koetsier, secretaris van de Historische Kring Laren (HKL), en Wim Keizer, eindredacteur van het HKL-Kwartaalbericht, praten over het begin mei verschenen nummer 156.Alvorens dat te doen, bespreekt Teun eerst de kans dat ook in het Gooi wolven rond gaan zwerven. Daarna gaat hij in op de rol van Henk Wikkerman, die in het Kwartaalbericht…
Lees verder

Dorpsradio 9 mei 2021

Gastheer Teun Koetsier gaat in gesprek met twee erfgooiers. Frank (PA) Smit en Hans Schaapherder vertellen over de Stichting Stad en Lande van Gooiland waar zij bestuursleden zijn. De geschiedenis van de erfgooiers is uniek in de wereld omdat deze ruim duizend jaar oud is: vanaf het jaar 968 tot de ontbinding in 1979. Het…
Lees verder

Dorpsradio 25 april 2021

Ineke Hilhorst en Teun Koetsier spreken met Wim Keizer, eindredacteur van het Kwartaalbericht van de Historische Kring Laren (HKL), over hun vorig jaar verschenen boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’. Het gesprek spitst zich in het bijzonder toe op twee hoofdpersonen, Henri Polak en Lizzy Breman. Polak was vakbondsbestuurder en politicus en ageerde al…
Lees verder

Dorpsradio 11 april 2021

Een gesprek over de herdenking en over het boek ‘De slag om de Berg-Stichting’. Wim Keizer, eindredacteur van het HKL-Kwartaalbericht, praat met Ineke Hilhorst, de initiatiefnemer voor de totstandkoming van het Monument in 2017, en met Teun Koetsier, samen met Ineke en toenmalig burgemeester Elbert Roest mede-auteur van het boek. Ineke is ook secretaris van…
Lees verder

Larense katholieke jongens die vochten voor de Paus

Het is bijna Pasen en dat herinnert Teun Koetsier aan de oorlog. En wel een oorlog in de jaren 1860-1870, waarin de Paus katholieke jongemannen opriep voor hem te gaan vechten. Ze werden ook wel Zouaven genoemd. Wat dit met Laren te maken heeft, vertelt Teun op NH Gooi Zaterdag.

Dorpsradio 28 maart 2021

Teun Koetsier en Wim Keizer praten over Churchill in Laren, nogmaals Larense Zouaven en over het Kwartaalbericht. Wim vertelt hoe het Kwartaalbericht elke 3 maanden tot stand komt en wie de redactieleden zijn.

Dorpsradio 14 maart 2021

Teun Koetsier vertelt over de link tussen Willy Brandt en Laren, hij fantaseert over Neanderthalers op De Brink en heeft het over Larense Zouaven.

Transformatie van Laren van katholiek dorp tot kunstenaarsbolwerk

Er is nogal wat ophef over de chaos in het centrum van Laren, over het ‘patserverkeer’. Toegangswegen richting het centrum moeten afgezet worden. We praten 2021. Hoe zou dat eruit gezien hebben ruim 100 jaar geleden? Een stoet postkoetsen, paard en wagens en een enkele rijke landgenoot in zo’n prachtige Benz Victoria, één van de…
Lees verder