Schenkingen 2e kwartaal 2020

Schenkingen 2e kwartaal 2020

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 153 [2020-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

1/5: Van Mw. Nelleke Majoor kregen we bodemvondsten en een bronzen bel zonder klepel.

13/5: Via de mail kregen we van dhr. Peter de Vries een document dat hij vond bij het ontruimen van het huis van zijn vriend, nl. een Lastgeving van burgemeester Knipscheer aan J. Gorter, gedateerd 5 mei 1944.

14/5: Van Mw. Marieke W. de Klein-de Vrankrijker kregen we het Bevrijdingsnummer van Vrij Nederland; de Gooi-editie.

20/5: Van de fam. Koekkoek te Laren kregen we een ingelijste groepsfoto.

6/6: Van dhr. H. Strating kregen we een aantal distributie-stamkaarten uit de Tweede Wereldoorlog. Een foto van de Naarderstraat, een foto van boerderij De Pol en een foto van Simon de Graaf met paard en wagen en enige krantenknipsels. 

17/6: Van Mw. De Groot uit Geldermalsen ontvingen we een ansichtkaart die aan het begin van de vorige eeuw aan haar grootvader werd gestuurd.

17/6: In onze brievenbus vonden we envelop met bidprentjes zonder afzender.

24/6: Van dhr. Leo Janssen kregen we een doos met 58 boeken met de titel: ELCKERLIC, het Abelspel Lansloot en de Sandryn, De Larense Zomerspelen van 1907. Dit boekwerk is nu te verkrijgen bij de Historische kring, prijs € 5.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking!