‘De Larense Zomerspelen’

‘De Larense Zomerspelen’

De Stichting Laren Literair brengt in het najaar een boekje, – een luxe uitgevoerd cahier- uit over de Larense Zomerspelen in 1907. 

Nieuw boekje

Bestuurslid Leo Janssen en oprichter van Laren Literair. “De Stichting heb ik destijds als wethouder van Cultuur samen met dorpsdichter Gerard Beentjes opgericht om het literair cultureel erfgoed van Laren-Blaricum te bestuderen en te beschrijven. De dorpen staan weliswaar te boek als schildersdorpen, maar hebben vermoedelijk wel ongeveer evenveel schrijvers en dichters onderdak geboden.”

Inmiddels zijn door de Stichting Laren Literair twee publicaties, gesubsidieerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en diverse lokale sponsoren als bijv. Rotary Laren-Blaricum, verschenen: ‘Poëtische wandeling door Laren en Blaricum’ en ‘Literair fietsen door Laren en Blaricum’ en er zijn diverse poëzie-tegels/plaquettes in het dorp neergelegd en geplaatst. O.a een plaquette aan de muur van t’ Bonte Paard met een fragment uit het werk van dichteres Fritzi ten Harmsen van der Beek en tegels voor de kapperszaak van Henri Maurice op de Brink (Annie M.G. Schmidt) en in de Zomertuin bij Hamdorff (Martinus Nijhoff). 

Elckerlyc
In deze derde unieke publicatie wordt de ontstaansgeschiedenis van het toneel in Laren beschreven. Een geschiedenis die tot nu toe onbekend is gebleven. De ontwikkeling ervan heeft een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van het Nederlandse toneel. De auteur is de voorzitter van Laren Literair Drs. Margriet de Koning Gans. “Kunstenaars brachten aan het eind van de 19e eeuw grote veranderingen teweeg in het arme boerendorp Laren. Er verrezen rietgedekte villa’s en een luxueus hotel, waar de gasten uit binnen- en buitenland hoogstaand vertier werd geboden. Er speelden strijkjes en dansorkesten, er werden voordrachten gehouden. Laren werd een mondaine uitgaansplaats waar men van heinde en ver in avondkleding toestroomde. In 1905 liet de eigenaar van het hotel, Jan Hamdorff, een zaal aanbouwen waar de schilders hun werk konden exposeren. In 1906 organiseerde hij er voor het eerst de Larense Zomerspelen. In 1907 is er een legendarisch geworden opvoering gegeven van het middeleeuwse toneelstuk Elckerlyc. Dat heeft de aanzet gegeven tot de lang uitgebleven vernieuwing van het Nederlandse toneel. Willem Royaards en Eduard Verkade hebben in Laren een doorbraak gemaakt, waardoor Nederland als toneelland eindelijk internationaal meetelde.” Deze sensationele gebeurtenis, wat eraan vooraf ging en wat erop volgde, beschrijft Margriet de Koning Gans. 

Leo Janssen: “De presentatie van het boekje zal plaatsvinden in de Johanneskerk met medewerking – en dat vind ik echt heel bijzonder- van de acteur Sjoerd Pleijsier die fragmenten uit Elckerlyc zal ‘readen’ gecombineerd en verweven met fragmenten uit ‘de langste popsong van de wereld’ – onlangs aangekocht door het Groninger museum – De parade van de hemelse tragedie (8 uur, 39 minuten en 39 seconden) van multimedia performer en singer-songwriter Ad Visser. De vorm zal bijzonder worden want de moraliteit ‘Elckerlyc’ als ook Ad’s bijzondere kunstproject hebben duidelijk overeenkomsten. Beide werken gaan over Hoe belangrijk zijn geld en mooie spullen? Wie vertrouw je? Die vragen stelde de schrijver van het toneelstuk Elckerlyc vijfhonderd jaar geleden al. En het zijn dingen die we ons ook nu nog iedere dag afvragen.” 

Het boekje wordt geschreven door drs. Margriet de Koning Gans en vormgegeven door Mathilde van der Hoeven.