Boeken en tijdschriften voor het Rode Kruis

Boeken en tijdschriften voor het Rode Kruis

Het is al weer een hele tijd geleden dat we boeken en tijdschriften konden deponeren in het Rode Kruishuisje dat aan de Stations­weg stond. Stapels boeken en tijdschriften verdwenen in het huisje dat éen of twee keer per week werd leeggemaakt door mevrouw Posthumus Meijes, bijgestaan door haar man, die in de gemeenteraad zat voor de Prot. Christelijke Groep van 1947-1970. 

Bep (G.L.) De Boer

Auto’s vol lectuur werden opgeslagen, uitgezocht en verzonden door dit echtpaar aan de Van Wulfenlaan 7. Boekenschenkingen werden gedaan aan bejaardentehuizen maar ook tijdschriften gingen naar individuele langdurig zieken en gehandicapten. In 1948 verzorgde het Rode Kruis lectuurzendingen naar Indië (Indonesië) voor de militairen die op eenzame buitenposten zaten. De lectuur kwam niet alleen uit Laren maar uit het hele land. Overal stonden deze huisjes en ze brachten veel lectuur op. In 1970 werden meer dan tweeduizend patiënten voorzien van ‘leesvoer’ door het Rode Kruis.

In 1965 werden 6.381 kg tijdschriften en 978 kg boeken door de inwoners van Laren gedeponeerd in het Rode Kruishuisje. Later werd dit werk overgenomen door mevr. Bep Neyt van de Jordaan 6. Nadat mevrouw Neyt is overleden is waarschijnlijk de lectuurvoorziening gestopt. Wanneer de huisjes zijn verdwenen is me niet bekend.

Bronnen: Laarder Courant De Bel 1848-1961-1966-1970; Boekje: Burgemeesters en Raadsleden gemeente Laren, E. Wortel.