Jordaan

Jordaan 6

Op Jordaan 6 zien we een woonhuis met een heel bijzondere gevelsteen, voorstellend een vogel. Onder de vogel staat te lezen:

Henri Polakweg

De Henri Polakweg is gelegen tussen de Groene Kampen en de Jordaan. Deze straat draagt de naam van een bekende Nederlander maar ook van een bekende Laarder.

Huisartsen in Laren

Bij een bezoek aan mijn huisarts kwam ik in gesprek met zijn assistente over het Kwartaalbericht van de Historische Kring Laren en alle leuke verhalen die ze daarin kon lezen. “Maar”, merkte ze op, “ik heb nog niet veel over de geschiedenis van de Larense huisartsen kunnen lezen”. Warempel een mooie uitdaging. Door middel van…
Lees verder

Stier op hol

De juf van de Openbare Lagere School ging op maandag 2 maart 1931 met de klassen 1 en 2 een heerlijke wandeling maken met zo’n 30 kinderen. Ze genoten van het mooie weer. Ze wandelden de nog niet bestrate Jordaan af naar de Melkweg. En daarna was het niet meer leuk. 

Boeiende avond met presentatie van Laren zoals het eens was

Voor oudere Laarders onder de ongeveer veertig aanwezigen was het een feest van herkenning en voor jongeren en nieuwkomers kennismaking met een dorp zoals het er van eind negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw uitgezien heeft.

Klooster, Melkweg, Heideveldweg

Regelmatig worden we ‘ergens in het dorp’ aangesproken over de inhoud van het Kwartaalbericht. Het doet ons goed complimentjes te ontvangen maar we houden ook een luisterend oor voor op- en aanmerkingen. Zo bracht Rob Schaapherder (geen familie van HS) ons fijntjes in herinnering dat hij al lange tijd onze rubriek ‘mijn oude buurt‘ mist…
Lees verder

Boeken en tijdschriften voor het Rode Kruis

Het is al weer een hele tijd geleden dat we boeken en tijdschriften konden deponeren in het Rode Kruishuisje dat aan de Stations­weg stond. Stapels boeken en tijdschriften verdwenen in het huisje dat éen of twee keer per week werd leeggemaakt door mevrouw Posthumus Meijes, bijgestaan door haar man, die in de gemeenteraad zat voor…
Lees verder

Pater Venantius de Leeuw

In Memoriam Pater Venantius de Leeuw, 1917-2011

Antonius de Leeuw werd geboren op 20 augustus 1917 in het huis Jordaan nr. 20 te Laren NH. Al heel vroeg wist hij dat hij priester wilde worden en in 1943 werd zijn grootste wens vervuld en werd hij tot priester gewijd. Nadat hij enige jaren in Leuven had gestudeerd ging hij naar Rome om zich…
Lees verder