Boeiende avond met presentatie van Laren zoals het eens was

Boeiende avond met presentatie van Laren zoals het eens was

Voor oudere Laarders onder de ongeveer veertig aanwezigen was het een feest van herkenning en voor jongeren en nieuwkomers kennismaking met een dorp zoals het er van eind negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw uitgezien heeft.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 143 [2018-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Wim Keizer

Op 21 december 2017 presenteerde lokaal historicus Wiet de Boer ’s avonds in de Lindenhoeve in twee uur tijds 215 oude foto’s en enkele andere afbeeldingen: mensen (met naam en bijnaam), straten, huizen en andere gebouwen, met deskundige toelichting, voorzien van vele jaartallen. Dat leverde een prachtige impressie op van een mooi dorp, voorzien van boomrijke, vrijwel autoloze straten en lanen met grote huizen. Maar ook van nauwe straatjes met armoedige boerderijtjes en arbeidershuisjes die ondanks een ‘verklaring van onbewoonbaarheid’ toch bewoond waren, soms door grote gezinnen. Laren was in de periode die Wiet de Boer bestreek nog een mengeling van oud boerendorp, kunstenaarskolonie en nieuwe rijkdom.

De Boer maakte in z’n presentatie een ronde om en door het centrum van het dorp, met straten als Jordaan, Oude Kerkweg, Melkweg, Schapendrift, Eemnesserweg, Schoolpad, Brink, Kerklaan, Ruiterweg, 2e Ruiterweg, Mauvezand, Remiseweg en Torenlaan. We zagen mensen in klederdracht van wie De Boer precies de geboorte- en sterfjaren wist op te noemen. Verder een wagenmaker bij een groot, houten wiel, een ‘heilig huishouden’ (allemaal ongetrouwd), door bomen omzoomde straten langs weilanden die nu helemaal volgebouwd zijn, de grenspaal bij Eemnes aan de Gooiergracht (zonder rotonde en A27), een nog aan weilanden grenzend Huize Heideveld, een harddraverij op een met zand belegde Eemnesserweg, de bouw van het Sint Jansziekenhuis in 1923, maar ook Johannes Hove uit 1955 (gestart met 98 bewoners).

In het centrum kwamen natuurlijk ook de oude RK Sint Jan (waterstaatskerk; waar nu de Sint Jans-basiliek staat) voorbij, het oude raadhuis (nu restaurant Prinsemarij), het oude hotel Hamdorff, de Mauvepomp uit 1907, de Gooise tram en de bouw van de nieuwe Sint Jan in 1924.

We zagen een brandweeroefening in 1922, het zusterhuis en de meisjesschool in 1881, gevolgd door de Warrekam in 1967 (nu Brinkhuis). Verderop de hut van Mie, een portret van Mie zelf (met zorgelijk gezicht), het zwembad aan het Mauvezand en de ‘kei van Laren’ uit 1937, met inscriptie J/B (Juliana en Bernhard) aan Torenlaan/Krommepad. Dit alles is maar een kleine greep uit het vele dat getoond werd. 

Enthousiaste reacties, vragen en aanvullingen uit de zaal vormden het bewijs dat de aanwezigen de presentatie intensief volgden. Zo’n avond leent zich zeker voor herhaling!