Kerklaan

Kerklaan

De oorspronkelijke naam was, ‘De Pijlsteeg’ en werd in de 18de eeuw al zo genoemd. De betekenis van deze steeg werd mij vele jaren geleden door Tijmen de koster van de R.K. kerk verklaard. De wijsgerige koster stond bekend als een betrouwbaar verteller die met het Larens gebeuren goed op de hoogte was. ‘Kijk’, zei hij dan, onderwijl aan zijn onafscheidelijke neuswarmertje – pijpje tabak – lurkend. ‘Vrooger merkte de minse veul meer op as teugeswoordig. Je mot wete dat ‘t ôk Pijlsteeg heette, waor nou de Reuyterweg lôôpt. Links leup ie de Reuyterweg in en reks naer de Eimenesserweg. Op dee plek splitst de Pijlsteeg en daer op ‘n gôôie dag merkt ‘n mins zô mar opeens dat van daer euyt ezien ‘t net op een pijl leek, met de punt ericht naer de Brink.’ En zo werd het de Pijlsteeg.

Het was niet bedoeld als winkelstraat. Wel was er een weverij, een kruidenierswinkeltje, ‘n kleer- en klompenmakerij, ‘n melkboer en een bloemist te vinden, maar de rest van de wevershuisjes werden bewoond door eenvoudige mensen. Vele van deze woningen zijn gerestaureerd of afgebroken om plaats te maken voor de nu aanwezige scholen. Toen in 1926 aan het eind van de Pijlsteeg de nieuw gebouwde Gereformeerde kerk in gebruik werd genomen, gingen er stemmen op de oude naam te veranderen in Kerklaan. Bij een kerk klonk dat voornamer, dan de ‘Steeg’! De overheid gaf hier gehoor aan en de goede oude Pijlsteeg werd een nieuw jasje aangemeten met de deftiger klinkende naam van Kerklaan! En zo zou het blijven. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Kerklaan op deze site:

1 2 3