Groei en krimp Rooms-Katholiek onderwijs in Laren

Groei en krimp Rooms-Katholiek onderwijs in Laren

De naam Tarcisius leeft straks nog voort in de ‘Tarcisiushof’ aan de Smeekweg, op de plek van de oude, in 1959 geopende en in 1979 opgeheven Tarcisiusschool, die sinds 1982 diende als appartementengebouw, met nog wel het markante glas-in-lood-raam erin. Hopelijk gaat dat mee naar de Tarcisiushof.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 135 [2016-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

De aangekondigde sloop van het gebouw van de Tarcisiusschool markeert het einde van een periode die begon in 1953 toen er in Laren als gevolg van groei in inwonertal (inclusief Rooms-Katholieken) een tweede parochie kwam, de Goede-Herderparochie met de in 1955 geopende Goede-Herderkerk in de driehoek Smeekweg/Zevenend. Maar de afname van het aantal katholieken in de volgende decennia had ook gevolgen voor de gebouwen. De Goede-Herder-kerk werd gesloten in 1984 en gesloopt in 1991. De Goede-Herderparochie en de veel oudere St. Jansparochie werden samengevoegd tot Parochie Sint Jan – Goede Herder Laren. Op de plaats van de Goede-Herderkerk staat nu de Goede-Herderkapel. Vlak achter deze kerk lag van 1952 tot 1993 aan de Kostverloren de Mariaschool. Dit was oorspronkelijk een meisjesschool. De Tarcisiusschool was oorspronkelijk een jongensschool. In 1966 werden de scholen gemengd, nadat de broeders van Saint Louis Laren verlaten hadden (zie ook Kwartaalbericht 2014-3). Het mengen ging voor de laagste vier klassen alfabetisch: jongens met achternamen uit een deel van het alfabet gingen naar de Mariaschool, meisjes met een ander deel van het alfabet naar de Tarcisiusschool In 1979 fuseerden Tarcisiusschool en Mariaschool en ontstond de Goede-Herderschool in het gebouw van de oude Mariaschool. De eerste drie klassen van de Tarcisiusschool gingen meteen al mee, de drie oudste bleven nog op deze school. Na drie jaar kwam het gebouw leeg te staan. Na verdere teruggang van het aantal Larense Rooms-Katholieken moest in 1993 ook de Goede-Herderschool gesloten worden. De school (als organisatie) fuseerde met de St Jansschool. Het gebouw werd snel daarna gesloopt. Op het terrein kwamen woningen.

Aan katholiek basisonderwijs bleef in Laren De Binckhorst-St Jan aan de Eemnesserweg over. Deze begon in 1914 als Aloysiusschool, net als de Tarcisiusschool oorspronkelijk een jongensschool. Er was ook in de Sint Jansparochie sinds 1931 een meisjesschool, de St. Jozefschool aan de Kerklaan. Deze ging in 1975 samen met de Aloysiuschool. De naam werd veranderd in St. Janschool. Na de integratie van kleuteronderwijs en lager onderwijs werd de nieuwe naam in 1985 De Binckhorst-St Jan. Het gebouw van de St Jozefschool werd omstreeks 2004 gesloopt. Nu ook de sinds 1925 bestaande protestants-christelijke basisschool De Scheper (Kerklaan) gesloten is, blijft in Laren alleen De Binckhorst-St. Jan nog over als basisschool op confessionele grondslag. Verder zijn er nog De Ploeg (Melkweg), De Larense Montessorischool (De Leemkuil) en De Gooische School (Oud Blaricummerweg).