Tarcisiusschool

Vrijwilliger in het zonnetje: Agnes Bakker

Boven de voordeur hangt een koeienkop. Naast de deur hangen 2 trekbellen met ieder een Friese of Holsteiner koe. Als Ruud me binnenlaat valt me gelijk de boekenkast op die uitpuilt met koeienbeeldjes en speelgoed-koeien. En naast een vitrine met miniatuur-koeien ligt Agnes Bakker op de bank. Ik begrijp dat we over véél meer dan…
Lees verder

Schenkingen 4e kwartaal 2015

3/10 Van de heer en mevrouw De Deur ontvingen we een ± 50 jaar oud glas van de Boerenhofstede plus diverse boekjes van TVE en de Drost. 17/10 Nico Vos: een Boerenhofstede mok. 24/10 Harry Ligter bracht de originele nota van het RK Sanatorium voor het verplegen van Emmmetje de Leeuw. Van mevr. Barlo Zeegers…
Lees verder

“Tweede katholieke jongensschool dringend noodzakelijk”

Uit : Notulenboek van de Stichting R.K. Lager Onderwijs “Pastor Bonus”, opgericht 2 oktober 1954. Oudenbosch N.Br. – Laren N.H. Dinsdag 12 juni 1956 werd de eerste vergadering gehouden van het schoolbestuur van de Stichting Rooms Katholiek Lager Onderwijs “Pastor Bonus”, die opgericht werd 2 okt. 1954. De stichting heeft zich als taak gesteld het tot stand…
Lees verder

Groei en krimp Rooms-Katholiek onderwijs in Laren

De naam Tarcisius leeft straks nog voort in de ‘Tarcisiushof’ aan de Smeekweg, op de plek van de oude, in 1959 geopende en in 1979 opgeheven Tarcisiusschool, die sinds 1982 diende als appartementengebouw, met nog wel het markante glas-in-lood-raam erin. Hopelijk gaat dat mee naar de Tarcisiushof.

Vaarwel Tarcisiusschool, welkom Tarcisiushof

De aangekondigde sloop van het gebouw van de oude Tarcisiusschool aan de Smeekweg om plaats te maken voor sociale woningbouw (met de naam ‘Tarcisius­hof’) was voor de redactie aanleiding nog een keer oud-schoolmeester Jan Vos (84) op te zoeken. Ten tijde van het gesprek hing, toevalligerwijs, een fraai portret van Jan Vos in het Singer…
Lees verder

De broeders van Saint Louis – voorwoord

Het is 1914 als de Broeders van de Congregatie van de heilige Aloysius Gonzaga intrekken in het spiksplinternieuwe broederhuis aan de Eemnesserweg. Dit jaar dus honderd jaar geleden. De meeste broeders zullen onderwijs gaan geven aan de R.K. Jongensschool, de Aloysiusschool. Enkele broeders zullen zorgdragen voor het reilen en zeilen in het broederhuis zelf.

Sint Tarcisiuschool

De broeders van de congregatie van de Heilige Aloysius Gonzaga in Laren (1914-1966) kwamen naar Laren om onderwijs te gaan verzorgen. Aanvankelijk deden ze dat alleen op de, daartoe nieuwgebouwde R.K. Jongensschool, oftewel de Aloysiusschool, aan de Eemnesserweg. Later kwam daar onderwijs bij op de R.K. Jongens U.L.O.-school (1948) – drie klassen – en de …
Lees verder

Clemens Calis • Broeder Lambertus: Larense schooljongen werd broeder

Niet alleen kwamen broeders van Saint Louis uit Oudenbosch naar Laren, maar een Larense jongen werd ook broeder van Saint Louis ín Oudenbosch! We hebben het hier over Clemens Calis, geboren op 25 juli 1940. Hij was leerling op de Aloysiusschool, leerling op de R.K. Jongens U.L.O.-school (de St. Jansulo) en vanaf 1954 leerling op de ulo…
Lees verder

Van alle tijden!

Het is april 2014. In de Lindenhoeve spreekt – in het kleine, nagebootste klaslokaaltje van de broederschool – Jan Majoor mij aan. Vlak daarvoor had hij gehoord dat ik iemand uitlegde, dat het de taak van onze Historische Kring is om de Larense geschiedenis in al zijn aspecten onder de aandacht te brengen. Jan Majoor…
Lees verder

Herinneringen van een oud-schoolmeester: 1958-1988

Deze laatste afscheids-column schreef Jan Vos in 1988. Dertig jaar werkzaam bij het R.K. Onderwijs in Laren. Begonnen op de Tarcisius school bij de broeders. In de tweede klas met 38 jongetjes. Waar vind je ze nog? In 1966 verdwenen de broeders uit het dorpsbeeld en werd de school bemand door leken. De school werd…
Lees verder

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Het schooljaar 1988-1989 zit er weer op. Schoolreisjes en schoolkamp achter de rug. Mijn eerste schoolreisje als onderwijzer in Laren was in het schooljaar 1958-1959. Met de klassen 1, 2 en 3 van de Tarcisiusschool en de Aloysiusschool. Drie bussen van de firma Tensen uit Soest werden volgestouwd met ongeveer 200 jongetjes en hun begeleiders.

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Bij het sportpark Laren is het aan- en afrijden van allerlei automobielen. Slaan van portieren, een luid getoeter, opgewonden kreten, tassen en jassen, blikjes drinken en zakjes met stukjes komkommer. Een gedoe van regelende moeders en meegetroonde vaders. Zo begint de Larense Avondvierdaagse in 1990. Jan Vos De Avondvierdaagse is niet altijd in Laren gehouden.…
Lees verder

Herineringen van een oud-schoolmeester

25 jaar geleden, om precies te zijn op 10 maart 1966, trouwden prinses Beatrix, nu koningin Beatrix met de heer Claus von Amsberg.

De Aloysiusschool – Toen… en nu

In 1913 stelde het kerkbestuur van de R.K. Kerk aan de Brink een groot stuk grond beschikbaar aan de Eemnesserweg. Op deze grond moest een R.K. Jongensschool en een broederhuis gebouwd worden. De opdracht hiertoe werkt verstrekt aan de heren Rigter en Bronkhorst. 

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Kerstmis 1959: het eerste trimester op de Tarcisiusschool zit er op. In een heel nieuw gebouw; een 6-klassige school met zo’n ruim 210 jongens. Voor elke klas een aparte garderobe met toiletten. Een school zonder gangen; deze waren in verband met de bestedingsbeperking weggelaten. In plaats hiervan was de bespaarde ruimte benut voor een aula…
Lees verder