Tarcisiusschool

Schenkingen 4e kwartaal 2015

3/10 Van de heer en mevrouw De Deur ontvingen we een ± 50 jaar oud glas van de Boerenhofstede plus diverse boekjes van TVE en de Drost. 17/10 Nico Vos: een Boerenhofstede mok. 24/10 Harry Ligter bracht de originele nota van het RK Sanatorium voor het verplegen van Emmmetje de Leeuw. Van mevr. Barlo Zeegers…
Lees verder

“Tweede katholieke jongensschool dringend noodzakelijk”

Uit : Notulenboek van de Stichting R.K. Lager Onderwijs “Pastor Bonus”, opgericht 2 oktober 1954. Oudenbosch N.Br. – Laren N.H. Dinsdag 12 juni 1956 werd de eerste vergadering gehouden van het schoolbestuur van de Stichting Rooms Katholiek Lager Onderwijs “Pastor Bonus”, die opgericht werd 2 okt. 1954. De stichting heeft zich als taak gesteld het tot stand…
Lees verder

Groei en krimp Rooms-Katholiek onderwijs in Laren

De naam Tarcisius leeft straks nog voort in de ‘Tarcisiushof’ aan de Smeekweg, op de plek van de oude, in 1959 geopende en in 1979 opgeheven Tarcisiusschool, die sinds 1982 diende als appartementengebouw, met nog wel het markante glas-in-lood-raam erin. Hopelijk gaat dat mee naar de Tarcisiushof. De aangekondigde sloop van het gebouw van de…
Lees verder

Vaarwel Tarcisiusschool, welkom Tarcisiushof

De aangekondigde sloop van het gebouw van de oude Tarcisiusschool aan de Smeekweg om plaats te maken voor sociale woningbouw (met de naam ‘Tarcisius­hof’) was voor de redactie aanleiding nog een keer oud-schoolmeester Jan Vos (84) op te zoeken. Ten tijde van het gesprek hing, toevalligerwijs, een fraai portret van Jan Vos in het Singer…
Lees verder

Sint Tarcisiuschool

De broeders van de congregatie van de Heilige Aloysius Gonzaga in Laren (1914-1966) kwamen naar Laren om onderwijs te gaan verzorgen. Aanvankelijk deden ze dat alleen op de, daartoe nieuwgebouwde R.K. Jongensschool, oftewel de Aloysiusschool, aan de Eemnesserweg. Later kwam daar onderwijs bij op de R.K. Jongens U.L.O.-school (1948) – drie klassen – en de Sint Tarcisiusschool…
Lees verder

Clemens Calis • Broeder Lambertus: Larense schooljongen werd broeder

Niet alleen kwamen broeders van Saint Louis uit Oudenbosch naar Laren, maar een Larense jongen werd ook broeder van Saint Louis ín Oudenbosch! We hebben het hier over Clemens Calis, geboren op 25 juli 1940. Hij was leerling op de Aloysiusschool, leerling op de R.K. Jongens U.L.O.-school (de St. Jansulo) en vanaf 1954 leerling op de ulo…
Lees verder

Van alle tijden!

Het is april 2014. In de Lindenhoeve spreekt – in het kleine, nagebootste klaslokaaltje van de broederschool – Jan Majoor mij aan. Vlak daarvoor had hij gehoord dat ik iemand uitlegde, dat het de taak van onze Historische Kring is om de Larense geschiedenis in al zijn aspecten onder de aandacht te brengen. Jan Majoor…
Lees verder

Herinneringen van een oud-schoolmeester: 1958-1988

Deze laatste afscheids-column schreef Jan Vos in 1988. Dertig jaar werkzaam bij het R.K. Onderwijs in Laren. Begonnen op de Tarcisius school bij de broeders. In de tweede klas met 38 jongetjes. Waar vind je ze nog? In 1966 verdwenen de broeders uit het dorpsbeeld en werd de school bemand door leken. De school werd…
Lees verder

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Het schooljaar 1988-1989 zit er weer op. Schoolreisjes en schoolkamp achter de rug. Mijn eerste schoolreisje als onderwijzer in Laren was in het schooljaar 1958-1959. Met de klassen 1, 2 en 3 van de Tarcisiusschool en de Aloysiusschool. Drie bussen van de firma Tensen uit Soest werden volgestouwd met ongeveer 200 jongetjes en hun begeleiders.

Herineringen van een oud-schoolmeester

25 jaar geleden, om precies te zijn op 10 maart 1966, trouwden prinses Beatrix, nu koningin Beatrix met de heer Claus von Amsberg.

Herinneringen van een oud schoolmeester

De Tarcisiusschool werd in 1959 in gebruik genomen. Het was een Broederschool en werd bevolkt door zo’n 200 tot 210 leerlingen verdeeld over 6 klassen. Elke morgen was er vóór schooltijd in de kerk een mis voor de schoolkinderen. De leerkrachten zorgen voor de goede orde en begeleidden de kinderen met samen bidden en zingen.