Herinneringen van een oud-schoolmeester

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Bij het sportpark Laren is het aan- en afrijden van allerlei automobielen. Slaan van portieren, een luid getoeter, opgewonden kreten, tassen en jassen, blikjes drinken en zakjes met stukjes komkommer. Een gedoe van regelende moeders en meegetroonde vaders. Zo begint de Larense Avondvierdaagse in 1990.

Jan Vos

De Avondvierdaagse is niet altijd in Laren gehouden. In de beginjaren zestig liep men in Blaricum en Huizen. De eerste drie dagen startten de wandelaars in Blaricum en werd in en rond deze gemeente een parcours uitgezet. De laatste dag werd in Huizen gestart. Hier vond ook de intocht plaats. Dat was toendertijd een groots festijn. Twee muziekkorpsen en twee drumbands begeleidden de grote schare wandelaars, die – zoals nu nog gebruikelijk is – met bloemen werden ingehaald. De eerste keer dat onze school (toen nog Tarcisiusschool) meedeed aan de Avondvierdaagse bestond de groep wandelaars uit zestig leerlingen. De tocht naar Blaricum en Huizen werd per rijwiel gemaakt. Wie niet in het bezit was van een dergelijk vervoermiddel klom bij een ander achterop. De begeleiding bestond uit 3 leden van het personeel. Nogal summier naar hedendaagse maatstaf gemeten. Tijdens het wandelen liepen de kinderen keurig in de rij. Diverse voetbal- en gymnastiekverenigingen liepen mee. Netjes in de maat lopend en wandelliedjes zingen trokken groepen schoolkinderen voorbij. Begin jaren 70 werd alleen nog in Blaricum gelopen. In 1974 organiseerde men voor de eerste maal in Laren de Avondvierdaagse. Met veel elan en succes. Tot op heden organiseert men dit evenement, waaraan elk jaar weer honderden grote en kleine wandelaars veel plezier beleven. Hulde aan de organisatoren. Eveneens hulde aan de vaders en moeders, die onze kinderen begeleiden gedurende deze vier wandelavonden.

Glas-in-lood raam van de Tarcisiusschool aan de Smeekweg; tegenwoordig een apartementencomplex.