Jan Vos

Mijn oma: Johanna Maria Majoor-van Dijk

“Van wie ben jij er een?,” werd mij als kleine jongen wel eens gevraagd. De achternaam: Majoor had een nadere verduidelijking nodig. “Van Jan en Mies en Jaap en Jo”, was dan mijn aangeleerde antwoord. De echte Laarder gaf dan als antwoord: “Oh, van de Rozestek”. En daarmee was dan duidelijk van welke ‘Majoor’ ik…
Lees verder

“Tweede katholieke jongensschool dringend noodzakelijk”

Uit : Notulenboek van de Stichting R.K. Lager Onderwijs “Pastor Bonus”, opgericht 2 oktober 1954. Oudenbosch N.Br. – Laren N.H. Dinsdag 12 juni 1956 werd de eerste vergadering gehouden van het schoolbestuur van de Stichting Rooms Katholiek Lager Onderwijs “Pastor Bonus”, die opgericht werd 2 okt. 1954. De stichting heeft zich als taak gesteld het tot stand…
Lees verder

Groei en krimp Rooms-Katholiek onderwijs in Laren

De naam Tarcisius leeft straks nog voort in de ‘Tarcisiushof’ aan de Smeekweg, op de plek van de oude, in 1959 geopende en in 1979 opgeheven Tarcisiusschool, die sinds 1982 diende als appartementengebouw, met nog wel het markante glas-in-lood-raam erin. Hopelijk gaat dat mee naar de Tarcisiushof.

Vaarwel Tarcisiusschool, welkom Tarcisiushof

De aangekondigde sloop van het gebouw van de oude Tarcisiusschool aan de Smeekweg om plaats te maken voor sociale woningbouw (met de naam ‘Tarcisius­hof’) was voor de redactie aanleiding nog een keer oud-schoolmeester Jan Vos (84) op te zoeken. Ten tijde van het gesprek hing, toevalligerwijs, een fraai portret van Jan Vos in het Singer…
Lees verder

Sint Tarcisiuschool

De broeders van de congregatie van de Heilige Aloysius Gonzaga in Laren (1914-1966) kwamen naar Laren om onderwijs te gaan verzorgen. Aanvankelijk deden ze dat alleen op de, daartoe nieuwgebouwde R.K. Jongensschool, oftewel de Aloysiusschool, aan de Eemnesserweg. Later kwam daar onderwijs bij op de R.K. Jongens U.L.O.-school (1948) – drie klassen – en de …
Lees verder

Herinneringen van een oud-schoolmeester: 1958-1988

Deze laatste afscheids-column schreef Jan Vos in 1988. Dertig jaar werkzaam bij het R.K. Onderwijs in Laren. Begonnen op de Tarcisius school bij de broeders. In de tweede klas met 38 jongetjes. Waar vind je ze nog? In 1966 verdwenen de broeders uit het dorpsbeeld en werd de school bemand door leken. De school werd…
Lees verder

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Het schooljaar 1988-1989 zit er weer op. Schoolreisjes en schoolkamp achter de rug. Mijn eerste schoolreisje als onderwijzer in Laren was in het schooljaar 1958-1959. Met de klassen 1, 2 en 3 van de Tarcisiusschool en de Aloysiusschool. Drie bussen van de firma Tensen uit Soest werden volgestouwd met ongeveer 200 jongetjes en hun begeleiders.

Herinneringen van een oud-schoolmeester

Bij het sportpark Laren is het aan- en afrijden van allerlei automobielen. Slaan van portieren, een luid getoeter, opgewonden kreten, tassen en jassen, blikjes drinken en zakjes met stukjes komkommer. Een gedoe van regelende moeders en meegetroonde vaders. Zo begint de Larense Avondvierdaagse in 1990. Jan Vos De Avondvierdaagse is niet altijd in Laren gehouden.…
Lees verder

Herineringen van een oud-schoolmeester

25 jaar geleden, om precies te zijn op 10 maart 1966, trouwden prinses Beatrix, nu koningin Beatrix met de heer Claus von Amsberg.

Herinneringen van een oud schoolmeester

De Tarcisiusschool werd in 1959 in gebruik genomen. Het was een Broederschool en werd bevolkt door zo’n 200 tot 210 leerlingen verdeeld over 6 klassen. Elke morgen was er vóór schooltijd in de kerk een mis voor de schoolkinderen. De leerkrachten zorgen voor de goede orde en begeleidden de kinderen met samen bidden en zingen.

Herinneringen van een oud-schoolmeester

In 1958 werd met de bouw van de Tarcisiusschool aan de Smeekweg begonnen. Gedurende de bouw zaten de klassen 4, 5, en 6 op de bovenverdieping van het KJ.C.gebouw. Dat gebouw heet nu Schering en Inslag. Op zolder waren de klassen ingericht op nogal primitieve wijze. De verwarming bestond uit grote kolenkachels, Salamanders geheten. De…
Lees verder