Herineringen van een oud-schoolmeester

Herineringen van een oud-schoolmeester

25 jaar geleden, om precies te zijn op 10 maart 1966, trouwden prinses Beatrix, nu koningin Beatrix met de heer Claus von Amsberg.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 107 [2009-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Jan Vos

Noot redactie: dit stukje is reeds in 1981 geschreven.

Ter gelegenheid van deze huwelijksvoltrekking werden alom in den lande festiviteiten georganiseerd. In Laren verliepen de voorbereidingen daartoe nogal moeizaam. 

Op enkele scholen was onder het personeel verschil van mening over her verlenen van medewerking aan de eventuele festiviteiten. Tot een gezamenlijke organisatie kwam het niet. Dank zij een groepje voortvarende jongeren kwam er toch nog iets van de grond. Voor de klassen 1, 2 en 3 werd op de avond van de huwelijksdag een lampion­optocht georganiseerd. Lampions en kaarsen werden op de scholen verstrekt. De St. Jansharmonie en M.C.C. zouden hun medewerking verlenen. 

Helaas… ging de optocht niet door! Het regende en het was zo koud dat eenieder blij was bij de kachel te kunnen zitten. Kijken naar de herhaling van de huwelijksvoltrekking. Tenminste… als je al een TV toestel had! Degenen die nog niet in het bezit waren van TV werden ‘s morgens in de gelegenheid gesteld de plechtigheden toch te volgen. De N.T.S. (Nederlandse Televisie Stichting) had enkele TV toestellen in Singer geplaatst en men was welkom om te komen kijken. Overdag werd voor de kinderen op diverse tijdstippen in de Tarcisiusschool een filmvoorstelling gegeven. Helaas niet gratis. De toegangsprijs was 30 cent. De voorstelling duurde 1 uur en drie kwartier. Dus wel waar voor je geld.

Al met al dus geen geweldige viering van dit feest. De viering van Koninginnedag verliep heel wat beter!

Glas-in-lood raam van de Tarcisiusschool aan de Smeekweg; tegenwoordig een apartementencomplex.