Herinneringen van een oud schoolmeester

Herinneringen van een oud schoolmeester

De Tarcisiusschool werd in 1959 in gebruik genomen. Het was een Broederschool en werd bevolkt door zo’n 200 tot 210 leerlingen verdeeld over 6 klassen. Elke morgen was er vóór schooltijd in de kerk een mis voor de schoolkinderen. De leerkrachten zorgen voor de goede orde en begeleidden de kinderen met samen bidden en zingen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 97 [2006-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Jan Vos

Op de eerste vrijdag van de maand begon de school om half tien. Van de leerlingen werd verwacht dat zij de schoolmis bezochten en ter communie gingen. Op de meisjesscholen werd het kerkbezoek nauwlettend in de gaten gehouden en zelfs op de rapporten vermeld. We schrijven nog steeds omstreeks het jaar 1960. Zilverpapier en postzegels sparen voor de missie werd van harte aanbevolen. Op eigen kosten moest een Catechismus (vragenboek betreffende de geloofsleer) worden aangeschaft. Voor de klas 3 de Kleine Catechismus, voor de klassen 4,5 en 6 de Grote Catechismus. De vragen werden door de klasse leerkracht overhoord. Kende je je catechismus niet, dan was het overschrijven geblazen.

Ook toen werden de leerlingen al in staat gesteld melk te drinken op school. De melkplas dateert heus niet van de laatste jaren. Gedurende de schoolweek die 6 dagen duurde, kon men melk verkrijgen tegen de prijs van f. 0,35 per week. In 1961 kostte de afscheidsavond van de zesde klas de fraaie som van f. 57,40. We namen toen afscheid van 36 jongens. Ze kregen ieder nog een presentje mee in de vorm van een zakmes.

De prijs voor een jaarabonnement op Okki of Taptoe kostte f 6,60. Het verscheen elke schoolweek. De jongens van klas 5 en 6 betaalden f. 2,50 per jaar voor de boeken, die zij regelmatig voor het huiswerk mee naar huis moesten nemen. Men mocht in 2 termijnen betalen.

Of in het schooljaar 1962/ 1963 de vrije zaterdag ingevoerd zou worden was nog niet zeker.