Keizer Napoleon Bonaparte in Laren (1811)

Keizer Napoleon Bonaparte in Laren (1811)

In 1811 reisden keizer Napoleon Bonaparte en keizerin Marie-Louise door de Belgische departementen om een bezoek te brengen aan het in 1810 bij Frankrijk ingelijfde Nederland. En terwijl de keizer de kustverdediging en de haven van Antwerpen inspecteerde, maakte zijn vrouw haar opwachting in Brussel. “Leve Marie-Louise van Oostenrijk” klonk het door de straten.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 97 [2006-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer

Hoewel de keizer op het toppunt van zijn macht stond, ging de sympathie van de burgers uit naar de jonge keizerin Marie-Louise. Het keizerlijk echtpaar reisde met groot gevolg via Zeeland en Dordrecht naar Utrecht, waar het op 6 oktober arriveerde. Na een rijtoer door de stad ontving de keizer o.a. deputaties van allerhande kerkgenootschappen waarmee hij discussieerde over de scheidsmuur die er bestond tussen de Rooms-katholieken en de Protestanten.

Daags daarna reisde het keizerlijke echtpaar verder naar het noorden. Zo kwamen ze via de Lage Vuursche naar Baarn. Daar werd het gezelschap opgewacht door de burgemeester en de leden van de raad bij kasteel Groeneveld. Na de gebruikelijke plichtplegingen vervolgden zij hun tocht naar Eemnes. De maire, zoals de burgemeester in de Franse tijd werd genoemd, had op 30 september 1811 al een publicatie laten uitgaan aan de ingezetenen van de stad Eemnes om ze voor te bereiden op de komst van hunne majesteiten. In dat stuk werden de burgers van Eemnes verzocht om hun “Liefde en Hoogachting voor den Grootsten Monarch des werelds aan de dag te leggen zonder zig echter eenige ongeregeldheeden het zij met schieten of afsteken van voetzoekers te veroorloven“. De stoet trok over de Wakkerendijk en ging de Laarderweg op richting Laren.

Of de Maire van Laren ook was ingelicht over het bezoek van de keizer heb ik nergens kunnen vinden. Hij zal vanaf de Laarderweg in Eemnes gewoon de route hebben genomen over de Eemnesserweg en via de Brink de Naarderstraat op zijn gegaan. Over het Laarderhoogt vervolgde hij zijn tocht naar Naarden. Daar arriveerden zij op 21 oktober en werden ontvangen door de heer J.P. Thierens.

Na Naarden trokken zij verder naar Amsterdam. Daar woonde de keizer in de schouwburg een toneelvoorstelling bij. Vele steden en dorpen werden met een bezoek vereerd voordat ze weer teruggingen naar Parijs.

Foto bij dit artikel: Bep (G.L.) de Boer.

  • Bronnen: de Omroeper, jaargang 11 nr.1-p.24, H. Schaftenaar
  • Kwartaalbericht Historische Kring Eemnes, jaargang 9 nr.4-p.129, W. Fekken
  • De geschiedenis van de lage landen, p. 113, Jaap ter Haar
  • Kroniek van Nederland, p. 642-643
  • Geschiedenis van de Nederlanden, p.240, Blom/Lamberts
  • Drakenburg, van ridderhofstad tot conferentieoord, p.6, Bep (G.L) de Boer.