Vaarwel Tarcisiusschool, welkom Tarcisiushof

Vaarwel Tarcisiusschool, welkom Tarcisiushof

De aangekondigde sloop van het gebouw van de oude Tarcisiusschool aan de Smeekweg om plaats te maken voor sociale woningbouw (met de naam ‘Tarcisius­hof’) was voor de redactie aanleiding nog een keer oud-schoolmeester Jan Vos (84) op te zoeken. Ten tijde van het gesprek hing, toevalligerwijs, een fraai portret van Jan Vos in het Singer Museum, tussen 46 door fotograaf Koos Breukel gemaakte foto’s van erfgooiers.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 135 [2016-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Gerda Meulenkamp & Wim Keizer

Erfgooier Jan Vos was van 1958 tot 1988, toen hij met DOP (Doorstroming Onderwijs Personeel) ging, onderwijzer aan de Tarcisiusschool en – na de fusie in 1979 met de Mariaschool – aan de toen ontstane Goede-Herderschool. Vos woont dichtbij het appartementengebouw waarin eens de Tarcisiusschool zat. Doet de aanstaande sloop hem wat? “Ja”, zegt Vos, “ik vind het wel raar, maar dat was al zo toen er appartementen in kwamen en het gebouw ook ’s avonds verlicht was.”

Jan Vos had in het Kwartaalbericht een column met herinneringen, zoals in nummer 2006-1 en 2006-4. En in nummer 2009-4 verscheen een interview aan de hand van zijn afscheidstekst in 1988. Ook in het speciale Kwartaalbericht 2014-3 over de broeders van Saint Louis werd aandacht besteed aan de Tarcisiusschool.
We kijken nog een keer terug met Jan Vos. Praten met Vos betekent dat er oude foto’s tevoorschijn komen en schriften met notulen.

1964 – Klas 4 (schooljaar 63/64)
Juni 1969 – Klas 5

We zien een klassefoto uit 1964 en een foto uit 1975 van een verklede Jan Vos op de fiets, met carnaval. Vos vertelt ooit een klas met 48 leerlingen te hebben gehad. Op woensdagmiddagen was hij ook nog leraar handenarbeid op een mavo-school in Baarn. Na het behalen van zijn diploma aan de Rijkskweekschool te Hilversum in 1952 moest de in Laren geboren en getogen Jan Vos eerst in militaire dienst (1952-1954). In 1954 werd hij onderwijzer in Montfoort. Vier jaar later kon hij aangenomen worden voor de toen in aanbouw zijnde Tarcisiusschool. Drie klassen van die school waren eerst nog even als dependance van de Aloysius­school ondergebracht in de meisjesschool St Jozef aan de Kerklaan. Vos vertelt dat er toen nog strenge regels waren. De zusters trokken een streep over de speelplaats. De ene kant was voor de jongens, de andere voor de meisjes. Het onderwijzend personeel dronk gescheiden koffie. Maar later werd het allemaal wel anders. Op de vraag of hij wel eens last van het schoolbestuur heeft gehad, antwoordt Vos: “Neen, ik heb nooit wat gemerkt van bemoeienis. Het bestuur had alleen maar contact met het hoofd van de school. Alleen het hoofd beschikte over een budget, wij als onderwijzers niet.”
Vos is wel een korte periode, van november 1976 tot juli 1979, waarnemend hoofd geweest, toen het hoofd, Kees van Trigt, ziek was, later werd afgekeurd en de fusie met de Mariaschool nog niet rond was. Na de fusie in augustus 1979 werd het hoofd van de Mariaschool, Jaap Roëll, hoofd van de Goede-Herderschool.

Een van de hoogtepunten van de Tarcisiusschool was dat de voor het eerst in 1980 en 1981 uitgezonden zevendelige tv-serie ‘De zesde klas’ van de IKON er werd opgenomen. De serie is later nog enkele keren herhaald. De hoofdrol van “meester Hein Borstel” werd gespeeld door Huib Rooymans. De leerlingen worden voorbereid op de middelbare school. Ze hebben kleine en grote problemen en maken leuke en minder leuke dingen mee. De opnames waren in de driejarige periode toen de fusie met de Mariaschool al rond was, maar de drie oudste klassen, met Jan Vos en twee collega’s, nog in de Tarcisiusschool bleven zitten. Vos noemt dat de leukste tijd uit z’n hele onderwijsperiode, omdat deze een pionierskarakter had.

Gebruikte bronnen: Kwartaalberichten 2006-1, 2006-4, 2009-4 en 2014-3; Digitaal, algemeen: www.goedeherderkapel.nl; nl.wikipedia.org/wiki/Zesde_klas; www.waarkeekjij­vroegernaar.nl/series-en-programma-s/1718-de-zesde-klas; Digitale krantenarchief – Blaricum, Eemnes & Laren (http://bel.courant.nu)

Pagina 19 van het in november 1962 verschenen periodiekje ‘Saint Louis Laren’, archief Jan Vos.