Schenkingen 4e kwartaal 2015

Schenkingen 4e kwartaal 2015

3/10 Van de heer en mevrouw De Deur ontvingen we een ± 50 jaar oud glas van de Boerenhofstede plus diverse boekjes van TVE en de Drost.
17/10 Nico Vos: een Boerenhofstede mok.
24/10 Harry Ligter bracht de originele nota van het RK Sanatorium voor het verplegen van Emmmetje de Leeuw.
Van mevr. Barlo Zeegers ontvingen wij een serie foto’s van de familie V/d Veer.
Piet Vos schonk een oude Klepel.
26/10 Ron Willemse bracht ons foto’s van de verbouwing van de Tarcisiusschool tot wooneenheden.
14/11 Van dhr. J. Kroon ontvingen we een beuken stoel uit het Kroegje Hamdorff (± 1920).
5/12 Via Wiet de Boer ontvingen we een doos van Engelien en Merijn van den Brink en moeder Reggie van Berkel met foto’s en boeken over de verffabriek.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 135 [2016-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.