Vrijwilliger in het zonnetje: Agnes Bakker

Vrijwilliger in het zonnetje: Agnes Bakker

Boven de voordeur hangt een koeienkop. Naast de deur hangen 2 trekbellen met ieder een Friese of Holsteiner koe. Als Ruud me binnenlaat valt me gelijk de boekenkast op die uitpuilt met koeienbeeldjes en speelgoed-koeien. En naast een vitrine met miniatuur-koeien ligt Agnes Bakker op de bank. Ik begrijp dat we over véél meer dan alleen haar vrijwilligerswerk voor de Historische Kring gaan praten.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 147 [2019-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Hans Schaapherder

Agnes is sinds maart vorig jaar geveld door complicaties na een hernia. Het feit dat we haar in het zonnetje willen zetten krijgt dus gelijk een extra betekenis. Agnes hoort graag oude verhalen over Laren en de oude Laarders. Vooral in herinnering aan haar schoonvader Bart Bakker die bij velen bekend was van de tractor met 2 honden. Als Agnes over oude Laarders en anekdotes praat, knikt ze af en toe veelbetekenend richting de hoek waar haar schoonvader Bart vroeger zat. Reden om zich bij de Historische Kring aan te melden als gastvrouw in de Lindenhoeve. Ook liep zij een van de wijken voor Herman Strating die destijds de Kwartaalberichten verspreidde. Herman zocht een opvolger en vroeg Agnes. Ze antwoordde: “als je echt, echt, écht niemand anders kan vinden”. En dus heeft Agnes de afgelopen 9 jaar voor de verspreiding mogen zorgen. Zelf noemt ze het een “enorme manifestatie”. Vier dozen met 1,000 vers gedrukte Kwartaalboekjes moeten in korte tijd over 27 wijken worden verdeeld. Voor iedere wijk worden tasjes met boekjes samengesteld die ze op de fiets bij (slechts) 23 wijkbezorgers aflevert. Altijd zijn er bezorgers te kort, mede doordat sommigen (tijdelijk) uitvallen of op vakantie zijn. Gelukkig weet ze toch ieder kwartaal weer alle boekjes af te leveren. Er zijn drie bezorgers voor Huizen/Blaricum (Daan Kikkert), Baarn (Hans van Amersfoort) en Soest (Henk Calis). Bezorger Wim van Schalkwijk zorgt er weer voor dat de bezorgers in Bussum, Hilversum en Loosdrecht hun voorraad boekjes ontvangen. Agnes hoopt nog steeds op een vrijwilliger die de distributie in Eemnes zou willen verzorgen. Voorlopig worden haar werkzaamheden waargenomen door Jos Joosen en Bert Wolda.

Agnes Willard werd in 1956 als jongste uit een gezin van 12 geboren. Het gezin woonde toen op de hoek aan het eind van de Heideveldweg, tegenwoordig Gooiergracht. De familie Willard kwam oorspronkelijk uit Bussum en had vóór de geboorte van Agnes al in het gedeelte van de boerderij van Ruth Bakker (de opa van echtgenoot Ruud) op de Sint Janstraat gewoond, waarna er verhuisd werd naar de arbeidershuisjes op het Zevenend, vervolgens naar ’t Klooster en daarna naar de Gooiergracht. Agnes heeft fijne herinneringen hoe ze als kind daar speelde op en rondom de vierkante rioolput. Het speeltuintje was er toen nog niet. Ze weet nog precies hoe ze daarvandaan met haar vriendinnen – o.a. Ada Hogenboom en Thea Vos – naar school liep. Via de Schietspoel en Warrekam over het Klooster, de Goossen de Witstraat en de Ericaweg. De eerste jaren ging ze naar de Mariaschool, maar na de fusie naar de Tarcisiusschool. De selectie vond destijds plaats op achternaam: kinderen A t/m K naar de Mariaschool en L t/m Z naar de Tarcisiusschool. Ze kreeg les van meester Tol en de onlangs overleden meester Jan Vos. Ook haar 5 jaar oudere echtgenoot Ruud heeft op de Tarcisiusschool gezeten en weet nog veel broeders bij naam te noemen. Vele jaren later hebben Wendy en Yke, de 2 kinderen van Ruud en Agnes hier ook op school gezeten, ook al heette het toen ‘De Goede Herder school’. Zoon Yke heeft zelfs nog in een van de appartementen gewoond voordat de school in 2017 werd afgebroken. Inmiddels zijn Agnes en Ruud al 43 jaar getrouwd en trotse opa en oma van 3 kleinkinderen; 1 meisje en 2 jongens. Na hun huwelijk hebben Agnes en Ruud 8 jaar in Huizen gewoond tot er zich een kans tot woningruil voordeed en ze naar Stad en Lande konden verhuizen. Toen ze zich 25 jaar geleden oriënteerden op een boerderij in Friesland werden ze door moeder Bakker overgehaald om de ouderlijke woning op de Ericaweg over te nemen. 

Toch heeft die korte periode in Huizen een grote impact op hun leven gehad. Ruud had toen 2 pinken staan die hij Gerritje en Hilletje (naar zijn moeder en oma) had genoemd. Hij had van jongsaf aan al met koeien gewerkt en heeft zelfs een eigen veehoudersnummer gehad. Agnes gaf Ruud daarom voor zijn verjaardag een originele snijplank waarop in lijnen alle (vlees)onderdelen van een koe waren weergegeven. De grondslag voor hun gezamenlijke passie voor koeien en de indrukwekkende verzameling ligt dus bij een snijplank!

Naast koeien heeft Agnes nog vele andere hobby’s, voor zover haar conditie dat toelaat. Trots laat ze me enkele kerststukjes zien die ze machinaal heeft geborduurd. Met de Embird software ontwerpt, bewerkt en converteert ze zelf digitale borduurpatronen. Ze werkt met Marathon garen en volgt graag lessen daarvoor in Apeldoorn. 

Als vrijwilliger in de Stichtse Hof helpt ze met knutselen en handenarbeid. Vaak zijn Ruud en Agnes te vinden in hun groentetuin aan de Gooiersgracht en natuurlijk verzorgt ze daar ook de verspreiding van de nieuwsbrief ’t Stekje.
Nieuwste aanwinst is een groot poppenhuis dat prominent in de woonkamer staat. Langzaam maar zeker is Agnes het kamer voor kamer aan het inrichten.
Ruud doet aan Linedansen en zo komen we op het onderwerp ‘Erfgooiers dansgroep’. Agnes danste destijds bij deze groep die vaak optrad bij het schaapscheerdersfeest op het LFC terrein. Ome Pum (de broer van Bart Bakker) had een speciaal (mobiel) kacheltje waarop hij pannenkoeken en poffertjes bakte. De dansgroep voor squaredans en volksdansen bestaat inmiddels niet meer. De op maat gemaakte kleding is uiteindelijk bij concurrent de Klepperman van Elleven terecht gekomen.
Dansen, tuinieren, knutselen, machine-borduren en verspreiden van ons Kwartaalbericht. Helaas gaat het even niet. Agnes, we wensen je van harte beterschap!

Vanaf nu vragen we in deze rubriek om een volgende vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Agnes geeft het stokje door aan een van haar bezorgers. In Kwartaalbericht 148 leest u wie…