Sint Janstraat

Sint Janstraat

Het Brinkje aldaar, gelegen tussen de St. Janstraat en de Molenweg, werd met de omliggende boerderijen en woningen in vroegere tijden ‘Klein Laren’ genoemd. Laren bestond toen uit vier buurten. Het Zevenend, de Brink, het Oosterend en Klein Laren. Toen Laren begon te groeien bouwde men de huizen dichter op elkaar en werden de bestaande en nieuwe wegen van namen voorzien. Zodoende verdwenen de buurtschapjes en werden ook namen veranderd. De straat die vanaf het tegenwoordige Politiebureau langs Klein Laren richting Hilversum loopt, heette voorheen de Kleinlarenweg. In de twintiger jaren kwamen de dorpelingen op de idee deze straat een passender naam te geven. Zij vonden, doordat de St. Jansprocessie al vanaf 1845 jaarlijks door deze straat trekt, de naam ‘St. Janstraat’ beter klinken. Deze zeer goede gedachte vond grote bijval en de naam ‘Kleinlarenweg’ maakte gaarne plaats voor de naam, van Larens grote Schutspatroon, ‘Sint Jan’-straat. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Sint Janstraat op deze site:

1 2 3 4 5 6