Criminaliteit in Laren: 1933

Criminaliteit in Laren: 1933

Ook in 1933 stonden er weer vele meldingen over criminaliteit in de Laarder Courant De Bel. Het zal u wederom verbazen wat er toen zoal gebeurde in ons ‘o zo rustige’ Laren. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 150 [2019-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Hertenkamp, Laren NH

Het dorp Laren en de wereld om ons heen in 1933

  • Op 7 januari hield de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) haar eerste landdag in Utrecht. Het 1e nummer van het partijblad, Volk en Vaderland, verscheen.
  • De oud-politieman, H. van den Berg, overleed zondagavond 26 februari op 59-jarige leeftijd. Van den Berg was met nachtwacht Mulder het oudste lid van het Larense politiekorps. Vier jaar geleden was hij met pensioen gegaan na 25 jaar gemeentedienst.
  • 4 oktober verlaagde minister Jan Rudolph Slotemaker de Bruine de werklozensteun in de vier grote steden. 
  • Met grote verontwaardiging reageerde men in Nederland op de Duitse Juden Boykot, die gericht was tegen Joodse winkeliers. En de Oostenrijkse fascist Arnold Meijer richtte het “Zwarte Front” op. 
  • 4 februari werd in Amsterdam een landelijk congres van Werklozen Strijd Comités geopend.
  • Nadat de omheining van het terrein tussen de Hilversumseweg, Van Nispenstraat en de Stationsweg, deden op 2 mei de eerste negen hertjes hun intrede in Laren. Zo kreeg Laren een hertenkamp. Het was een schenking van Baronesse van Heemstra uit Kloosterveen, gemeente Oranjewoud (Friesland).
  • Kruidenier Kroon aan de Naarderstraat nummer 4 adverteerde met o.a. Huishoudjam 23 cent per pot; Walnoten 25 cent per kilo; Bruine bonen 10 cent per pond; Maria biscuit 25 cent per pond en Spliterwten 25 cent per kilo.
  • In november viel een groep O.S.P.-ers (leden van de Onafhankelijke Socialistische Partij) een stel N.S.B.-ers aan dat wilden gaan vergaderen in hotel Hamdorff. De politie kwam tussen beide en een viertal O.S.P.-ers werd gearresteerd omdat zij lange wapenstokken bij zich hadden. Twee N.S.B.-ers werden bekeurd wegens overtreding van het uniformverbod. Zij droegen het zwarte fascistenhemd. De regering verbood voor ambtenaren het lidmaatschap van de N.S.B.
  • 16 december wonnen Abe de Vries en Sipke Castelijn de Elf Stedentocht.
  • Het Burgerlijk Armbestuur besloot in december een kerstgift aan de armen te verstrekken. Ook het R.K. Armbestuur sloot zich daarbij aan. De kerstgift werd verstrekt met bonnen waarop men levensmiddelen, brandstoffen e.d. kon halen bij de Larense winkeliers.

Bep (G.L.) De Boer

Inbraak
Op vrijdag 6 januari kreeg de politie een telefonisch bericht over een inbraak in de leegstaande villa van mevrouw Lahnemann aan de Hilversumseweg, hoek Vredelaan. De politie ging op onderzoek uit en ontdekte dat van de garage een ruit was ingeslagen. Zo kon de inbreker zich toegang verschaffen tot de keuken. In het huis was niets overhoop gehaald. De zoon van mevrouw Lahnemann kwam controleren en gaf aan dat er niets werd vermist. De politie bleef echter alert. Enkele dagen later werd een 16-jarige jongen op heterdaad betrapt door de politie te Hilversum bij het inbreken in een onbewoonde villa in Hilversum. Hij had een dure prismakijker bij zich, die hij zoals hij vertelde, uit het huis van mevrouw Lahnemann had ontvreemd. De jongen werd overgeleverd aan de politie Laren, waar hij een volledige bekentenis aflegde over de inbraak in de Larense villa.

Weer een inbraak
In de onbewoonde villa van de heer S. aan de Torenlaan, hoek Grenslaan, werd in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 februari ingebroken. De inbrekers hadden een grote ruit verbrijzeld om in de villa te kunnen komen. Er werden enkele dekens vermist. De politie had de zaak in onderzoek.

Inbrekers berecht
In september 1932 vond een inbraak plaats in een villa op Steenbergen. De politie heeft de daders opgespoord en zij stonden dinsdag 28 februari terecht. De daders waren de 18-jarige los werkman A.E., de 24-jarige wever T. Van W. en de 19-jarige monteur J.J.S. uit Hilversum. Zij waren een onbewoonde villa op Steenbergen binnen gedrongen. Daar hadden zij juwelen, antiquiteiten, een fototoestel en een bontmantel ontvreemd. Deze hadden ze voor heel lage bedragen verkocht aan helers in Hilversum. De verdachten bekenden deze feiten. Tegen ieder van hen werd negen maanden gevangenisstraf geëist, waarvan voor de beide jongste inbrekers drie maanden voorwaardelijk. De Officier van Justitie constateerde in zijn requisitoir, dat deze jeugdige inbrekers door werkloosheid aan lager wal waren geraakt. Doch werkloosheid kan nooit gelden als excuus om te gaan inbreken, aldus de Officier. Ook werd in het reclasseringsrapport gesproken van slechte vrienden met wie verdachten omgang hadden gehad.

Fietslamp gestolen
Mej. B. deed op vrijdag 3 maart aangifte bij de politie omdat van haar fiets, die tijdens de kerkdienst in de St. Jansbasiliek naast de kerk had gestaan, de elektrische lantaarn was ontvreemd. De politie deed onderzoek.

Inbraak in “De Lange Wijnen”
In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 maart werd door het indrukken van een ruit, ingebroken in de villa van de heer E. Harkema, “De Lange Wijnen” aan de Hector Treublaan. De inbraak werd zaterdagmorgen door het personeel ontdekt. Het bleek dat alle kamers van de beneden­verdieping waren doorzocht. Mogelijk had de inbreker naar klinkende munt gezocht want zelfs het tafelzilver en andere kostbaarheden bleven onaangeroerd. Het enige wat van zijn gading was, was een oude jas. De politie had de zaak in onderzoek.

Criminaliteit bij vrouwen
In Nederland staat deze er gunstig voor, aldus een artikel in De Bel van 3 maart. Op 9 mannelijke misdadigers komt er slechts één vrouwelijke voor. In Engeland bedraagt het aantal vrouwelijke misdadigers echter 24% of ¼ van het totaal.

De Spaanse oplichter
Op donderdag 15 maart ontving een ingezetene van Laren een brief van een totaal onbekend persoon, die hem schreef dat hij verblijf hield in de gevangenis. De brief was in het Duits geschreven en luidde ongeveer als volgt: “Ik zit hier gevangen, daar ik failliet ben verklaard en ik zou u willen verzoeken mij te helpen de 180.000 dollars in papiergeld te redden die ik in een koffer in veiligheid heb gebracht. Door verschillende omstandigheden is die koffer in depot afgegeven op een station in Duitsland. Het is zeer gewenst dat u hier komt zodat u de kosten van mijn proces kunt betalen. Ik zal u dan tevens een handkoffer meegeven waarin een geheim vak zit waar ik het ontvangbewijs van de koffer met het geld heb verborgen. Als beloning wil ik u het derde deel van de 180.000 dollars ter hand stellen. Uw antwoord kan ik niet in de gevangenis ontvangen. Maar als u bereid bent mij de gevraagde dienst te bewijzen, telegrafeert u dan direct naar mijn vertrouwensman, waarna ik zeker uw antwoord zal ontvangen. Zodra ik uw telegram ontvang zal ik u vertellen wie ik ben en dan zal ik u mijn gehele geheim vertellen. Volstrekte geheimhouding wordt daarom verzocht. U telegrafeert als volgt: “Duart Lista Correos Benifal (Espana) Seuden – 730 – Calis”. De Laarder die deze Spaanse schatgraversbrief ontving heeft hem direct aan de burgemeester ter hand gesteld die meteen wilde dat deze brief werd gepubliceerd. Het was nl. niet uitgesloten dat oplichters op één of andere sluwe wijze aan geld trachtten te komen. Men zij gewaarschuwd! Stond onder deze publicatie. 

Planten ontvreemd
De Bel meldde op dinsdag 13 juni dat de laatste tijd steeds planten werden gestolen uit tuinen aan de Rijksweg. Ook bij kwekerijen verdwenen veel bloemen en planten. Nu was er aangifte gedaan bij de politie door de kwekerij Gebr. K. aan de Schapendrift, waar een grote hoeveelheid planten en bloemen was gestolen. Men vroeg zich af wie die dieven waren met die botanische aanleg.

Konijnen gestolen
Op dinsdag 11 juli deed de heer P.V. wonende aan de Schapendrift, aangifte van zijn ontvreemde konijnen. Toen hij ’s morgens de dieren wilde gaan voeren was het hok leeg. De politie deed onderzoek.

Vandalisme?
Weer zijn uit de tuinen van de heren Korthals Altes en Harkema bloemen en planten gestolen. Zij deden op dinsdag 18 juli hiervan aangifte bij de politie met de hoop dat deze de tuinschenders een keer zou betrappen.

Plaatjes dief gepakt
Het is de politie gelukt de 18-jarige W. die zich in juli schuldig maakte aan het stelen van rijwielbelastingplaatjes, te arresteren. De jongen had van een fiets die bij het R.K. Patronaatsgebouw aan de Eemnesseweg stond, het belastingplaatje gestolen. Het houdertje waar het plaatje in was gestoken verstopte hij onder de bestrating van de Ambachtsteeg (nu Ambachtstraat). Het belastingplaatje bood hij te koop aan voor f. 2,40, zodat hij slechts 10 cent goedkoper was dan het postkantoor. Zijn vader had, zoals hij vertelde, 2 belastingplaatjes gekocht en hij zelf kocht er één, zodat hij er nu één teveel had die hij voor f. 2,40 wilde verkopen. Een bekende van de politie had het ontvreemde belastingplaatje gekocht, waarop arrestatie van W. volgde, die daarop een bekentenis aflegde.

Lantaarn ontvreemd
Op woensdag 28 juli werd voor de 2e maal een stormlantaarn ontvreemd op een werk van een in aanbouw zijn villa aan de Vredelaan. Van de dader was geen spoor.

Slager viel door de mand
Op woensdag 2 augustus vertelde de jongste bediende van slager G. dat hij de portemonnee van de zaak met ongeveer f. 34 en het belastingplaatje van de fiets op onbegrijpelijke wijze was kwijtgeraakt. Slager G. nam dit voor waarheid aan, hij vertrouwde zijn bediende. In de late avond van diezelfde dag kwam de andere knecht B., die bij de slager intern woonde, dronken thuis. Slager G. vond de volgende ochtend B. liggend op de keukenvloer te midden van de inhoud van zijn maag. Het één en ander wekte de argwaan van slager G. die van de vermissing van de portemonnee aangifte deed bij de politie. De politie arresteerde de slagersknecht en bij het verlaten van de slagerij zag hoofdagent Boog dat de arrestant iets in een mand gooide. Het bleek de lege portemonnee te zijn van de collega van de arrestant. Bij ondervraging ontkende B. iets te maken te hebben met de vermiste portemonnee. Maar toch versprak hij zich en legde hij een volledige verklaring af. De politie maakte procesverbaal op. Op de slachtplaats had de jongste bediende zijn jas aan een spijker in de muur gehangen waarin de portemonnee zat. De oudste knecht had deze portemonnee er uit gegrist en was aan de zwier gegaan om zijn verjaardag te vieren.

Zwijntjesjagers
Zwijntjesjagers, zo noemde men in die tijd fietsendieven. Door de rijwielstaller/reparateur C. werd op maandag 14 augustus een fiets verhuurd aan een onbekende man. Dom natuurlijk, want hij was vergeten zijn naam te noteren. Een paar dagen later kreeg C. een telegram met de mededeling dat hij de fiets kon ophalen bij een garage in Hilversum. Toen hij bij deze garage naar de fiets vroeg, wist men daar nergens van. C. deed aangifte bij de politie die dit geval van oplichting c.q. diefstal, ging onderzoeken.

Auto onderdelen gestolen
Op dinsdag 15 augustus deed de heer H. aangifte bij de politie betreffende diefstal van de claxon van zijn auto en nog enkele onderdelen.

Rashondjes gestolen
Op vrijdag 18 augustus werden uit de kennel van tandarts Huurman aan de Stationsweg (nu Burgemeester van Nispenstraat) twee rashondjes gestolen, die elk een waarde vertegenwoordigden van ongeveer f. 50. Het is de politie gelukt de daders te achterhalen, ze in te rekenen en ze in het politiebureau op te sluiten. Het waren de 18-jarige H. de J. uit Amsterdam die vroeger in Laren had gewoond en dus ter plaatse bekend was, en de 18-jarige A.K. eveneens uit Amsterdam. Ze waren de nacht tevoren per fiets uit Amsterdam gekomen en tegen de ochtend in Laren gearriveerd. Daar zwierven ze rond en ontdekten de kennel met de hondjes van de tandarts. Ze haalden de hondjes uit de kennel en gingen er mee terug naar Amsterdam. Ze dachten een goede slag te hebben geslagen. In Amsterdam verkochten ze één hondje voor f. 2,50 en het andere hondje verkochten ze aan iemand uit Haarlem voor dezelfde prijs.

Op verzoek van de Larense politie werd één van de daders gearresteerd in Haarlem en de andere werd door de Larense politie gearresteerd in Amsterdam. Tegen beide jonge mannen werd procesverbaal opgemaakt in Amsterdam en Haarlem. De hondjes zijn door de politie in beslag genomen en aan de rechtmatige eigenaar, tandarts Huurman, teruggegeven.

Inbraak in de School met den Bijbel
In de ochtend van vrijdag 1 september ontdekte de heer J.H. Ietswaard, hoofd van de School met den Bijbel, dat ongewenste bezoekers  via het dak de school waren binnengedrongen. Er werd niets vermist maar de “bezoekers” hadden er wel een enorme bende van gemaakt door van alles overhoop te halen. Bij de politie werd aangifte gedaan.

Insluiping
Bij de politie werd op vrijdag 22 september aangifte gedaan dat vermoedelijk door insluiping bij de heer D. aan de Wally Moesweg en bij mevrouw L.v.d.V. aan de Werkdroger resp. een portemonnee  inhoudende f. 75 en f. 45 door een insluiper was gestolen. De politie deed onderzoek.

Mishandeling van een meisje
Een Duits dienstmeisje had dinsdagavond 19 september kennis gemaakt met een jongen uit Hilversum. Ze hadden een leuke avond gehad. Maar toen hij haar weer thuis bracht werd hij handtastelijk. Daar was het meisje niet van gediend. De jongen werd zo kwaad dat hij haar een harde slag in haar gezicht gaf. Het meisje vluchtte bij haar werkgeefster naar binnen en vertelde wat haar was overkomen. Hierop heeft mevrouw R. aangifte gedaan bij de politie. Het signalement dat het meisje opgaf leidde tot de arrestatie van Van W. uit Hilversum. Eerst ontkende hij alles maar later legde hij een volledige bekentenis af. 

Insluipers
Op dinsdag 10 oktober werd bij mevrouw R. een portemonnee met klein geld en f. 26,50 aan los op tafel liggend geld ontvreemd. Een open raam was de aanleiding voor een insluiper. 

Uit de keuken van de familie S. aan de Drift werd het handtasje van het dienstmeisje, inhoudend f. 19 en een zilveren potlood, ontvreemd. 

In de tuin van de familie Dudok de Wit, waar ook appelbomen stonden, werd een vreemde man aangetroffen. Toen de vrouw des huizes vroeg: “Wat doet u hier?” Antwoordde hij: “Ik wilde een appeltje pakken”. Daarna maakte de man zich uit de voeten. Mogelijk was dat ook een insluiper. 

Poging tot inbraak
In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 oktober werd een poging tot inbraak gedaan bij de kunstschilder S. Chr. Bosch Reitz aan de Tafelbergweg. De inbrekers hadden een deur, die voor de helft uit glas in lood bestaat, geforceerd. Dat moet veel lawaai hebben gemaakt want de hele stoep lag bezaaid met scherven. Geschrokken van de herrie, zijn de “heren inbrekers” er vandoor gegaan. Toen de werkster woensdagochtend de ravage zag, heeft ze direct de politie ervan in kennis gesteld omdat de heer Bosch Reitz een paar dagen van huis was. Er werd niets vermist, de politie heeft wel vingerafdrukken en voetafdrukken gemaakt. De politie had de zaak in onderzoek. Een paar jaar geleden werd er ook ingebroken bij de heer Bosch Reitz. Toen werd alles overhoop gehaald en mistte de heer Bosch Reitz een kostuum.

Fietsen terug
De politie had de fiets die bij café Blom was gestolen, op dinsdag 3 oktober in Amsterdam bij een rijwielhandelaar in de Vrolijkstraat, opgespoord. Maar de politie had nog een fiets gevonden want op 5 september had de heer B. uit Laren de nare ontdekking gedaan dat zijn in goede staat zijnde fiets was “ingeruild” voor een oud vehikel. Aangifte bij de politie volgde. En het was de politie gelukt om beide fietsen op te sporen. De arm van de politie reikte wel heel ver, want één fiets was in Eindhoven terecht gekomen en was verkocht voor f.7,50. De andere fiets was door de politie in beslag genomen. De dader, E. de G. uit Hilversum, die zich uit eigen beweging bij de politie had gemeld, werd in verzekering gesteld.

Vier ganzen gestolen
Maandag 23 oktober had de heer J.M. wonende aan de Zijtak, vier ganzen gekocht voor f. 10. Die had hij gekocht om ze snel te kunnen vetmesten voor de kerstdagen. De vetmesting is een utopie geworden want dinsdagmorgen 24 oktober kwam hij tot de ontdekking dat zijn ganzen gestolen waren. De politie hoopte de waggelende lekkernijen te kunnen opsporen. 

Tafel gestolen
Op dinsdag 7 november deed de heer M. aangifte van diefstal van een tafel die in de waranda stond maar ineens was verdwenen. De politie stelde een onderzoek in. 

De klap
Op diezelfde novemberdag deed ook de heer K. aangifte bij de politie maar dan voor mishandeling. Tijdens een woordenwisseling met de heer T. kreeg hij van hem een klap. De politie maakte proces verbaal op. 

Twintig gulden voor een klap
Op maandag 23 oktober heeft een treffen plaats gehad tussen de O.S.P.-er E.Gr.(Lid van de Onafhankelijke Socialistische Partij) uit Laren en een jeugdig lid van de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging) die op de Sint Janstraat colporteerde met het blad “Volk en Vaderland”. Maandag 4 december moest de beklaagde Gr. voorkomen bij de politierechter te Amsterdam. Hij werd veroordeeld tot een boete van f.20, subs. 10 dagen hechtenis.

Fietsen gestolen
In 1933 viel het aantal gestolen fietsen wel mee. Er werden “slechts” zes fietsen ontvreemd. Vaak stonden ze bij een café en dan niet op slot.