Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat

Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat

Jhr. H.L.M. van Nispen van Sevenaer (1879–1958) werd op 1 juni 1909 benoemd tot burgemeester van Laren N.H. Toen hij in 1947 eervol aftrad werd hij bedacht met de naar hem genoemde straatnaam. De oorspronkelijke naam van deze weg was tot 1906, Hilversumseweg. Daarna werd het door de komst van het tramstation veranderd in Stationsweg en in 1947 in de huidige straatnaam. Van Nispen hield van zijn dorp. Vooral zijn streven om het dorpsbeeld te bewaren door het in het leven roepen van een Welstandsbepaling- en Schoonheidscommissie, bleef er veel eigens bewaard, wat jammerlijk door zijn opvolger te niet is gedaan.

Ook zijn vaderlandsliefde uitte zich tijdens de Duitse terreurjaren en als verzetsman werd hij door de bezetter ontheven van zijn ambt en vervangen door de produitser de N.S.B.er A.W. Knipscheer, die tot 8 mei 1945 de ‘foute’ burgemeester bleef en veel onheil veroorzaakte. Van Nispen moest onderduiken, overleefde het en maakte na de bevrijding, gekleed in geallieerd uniform, een glorierijke intocht in zijn geliefd Laren. Geboren in Zevenaar overleed hij in Laren. Hij werd, begeleid door de Larense Verzetsmakkers, op het St. Janskerkhof ter aarde besteld. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat op deze site:

Laren toen…

De boerderij van Hein Smit (Hein van Steffenshein) met als huisnummer Boekweitskorrel 18, stond in…

Lees verder