Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 49

Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 49

In deze woning aan de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat kwam in 1936 Maria Montessori wonen. Zij werd geboren op 31 augustus 1870 in Chiaravalle in Italië. Ze was de eerste vrouwelijke arts van Italië. Later werd ze hoogleraar in de antropologie aan de universiteit van Rome. In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar “Casa dei Bambini” (Huis van de kinderen). Zij was de grondlegger van het Montessori-onderwijs. Ze reisde de hele wereld rond, schreef boeken en hield lezingen. In Nederland is in de loop der jaren een groot aantal Montessorischolen gesticht, waaronder ook in Laren.

Bep (G.L.) De Boer

In ‘De Binckhorst’ woonde en werkte Maria Montessori en zij stichtte een schooltje naar haar denkbeelden dat begin oktober 1936 werd geopend. In het voorjaar van 1937 werd hier de ‘Maria Montessori Club’ opgericht door de Association Montessori Internationale (A.M.I.). In april van dat jaar was in “De Binckhorst” de eerste bijeenkomst van de club, waar Maria Montessori een inleiding hield en het doel van de club uiteenzette, n.l. het bevorderen van samenwerking tussen school en familie en van een beter begrip van het kind en zijn psychische behoeften. Later kwam de club bijeen in villa ‘Groenendaal’ aan de Naarderstraat (afgebroken).
Maria Tecla Artemisia Montessori overleed te Noordwijk, alwaar ze werd begraven op de R.K. begraafplaats.

De R.K. Kleuterschool “De Binckhorst” maakte al tijdens de vestiging aan de Van Nispenstraat deel uit van de R.K. Scholenstichting St. Jan. Deze stichting werd rond 1966 in het leven geroepen, waardoor de aangesloten scholen niet langer onder het parochiebestuur vielen.
Het betrof de volgende 6 scholen: Voortgezet onderwijs: St. Jan MAVO en RK LEAO; lager onderwijs: Jozefschool en Aloysiusschool (gefuseerd in 1975 met de nieuwe naam St. Jan); kleuteronderwijs: “De Binckhorst” en “St. Janneke” (gefuseerd rond 1977-1978 met als naam “De Binckhorst”.

In de periode 1973-1974 werden in de Aloysiusschool bouwkundige aanpassingen verricht om kleuterschool “De Binckhorst” onderdak te bieden. De kleuterschool behield daarbij haar naam en zelfstandigheid. De kleuterschool bleef zelfstandig totdat in 1985 landelijk de basisschool werd ingesteld. De kleuterscholen en de lagere school gingen vanaf 1 augustus 1985 samen verder onder de naam die ook thans nog op de gevel van het schoolgebouw staat: “De Binckhorst-St. Jan”.

De achtergrond van de gevelsteen in de oorspronkelijke vestiging aan de Van Nispenstraat is niet bekend. De naam “Binckhorst” komt op meer plekken in Nederland voor.

Bron: Laarder Courant De Bel; Dhr. B. Koster. Foto’s: auteur.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 149 [2019-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.