Tafelbergweg

Tafelbergweg

Van deze weg is niet veel te vertellen. Alleen dat die zijn naam verkreeg om de doodeenvoudige reden, dat deze weg uitmondde in de omgeving van de Blaricumse Tafelberg. Deze terp droeg in het verleden de naam ‘Kooltjesberg’. Vermoedelijk brandde men op de terp een vuur als baken voor de Zuiderzeevissers, vandaar de naam. Het vervulde dezelfde functie als de tegenwoordige vuurtoren. Dit bergje dankt zijn naam aan een ronde stenen tafel die er voorheen stond en waarin voorzien van richtingpijlen de plaatsen die men kon zien waren ingebeiteld. En dat waren er 58 in totaal. Toen de schapen de heide nog kaal hielden en de boeren voor de kaalslag zorg droegen genoot men aldaar van een verrukkelijk panorama dat zich uitstrekte tot ver in het Gelderse en de Zuiderzee. Maar dit is verleden tijd. Zelfs de Tafelberg is bijna onvindbaar geworden. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Tafelbergweg op deze site:

Gooiergracht en Weversbuurt

Wij woonden op de Gooiergracht, huisnummer 95. Hoewel ik het nooit heb nagemeten stond ons huis ongeveer in het midden van de Gooiergracht. Onze woning …
Lees verder

De schedelmeter

In EOS, het maandblad over wetenschap, las ik een artikel over schedelmeters. Daarin las ik dat tot 1950 de schedels van de plaatselijke bevolking van …
Lees verder

Aanvullingen Zijtak

Naar aanleiding van het artikel over de Zijtak in het vorige kwartaalbericht ontvingen wij enkele opmerkingen/aanvullingen van de heer Bert Bus, vroeger woonachtig op de …
Lees verder

Omstreeks 1910 had Laren…

Omstreeks 1910 had Laren nog dat oude oerleven. Alles ging nog volgens de oude traditie haar gang. Aan weerszijden van de Naarderstraat waren de boerderijen …
Lees verder
Kunst uit het dorp van Mauve

Kunstenaars in oorlogstijd

Ook in Laren werd de kunstenaarsgemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. Het bleek een definitieve breuk op te leveren met het beroemde verleden van …
Lees verder

De Larense akkers in 2003

Inmiddels zijn alle voorbereidende landbouwactiviteiten op de eng-restanten weer achter de rug. Door boer Willem Bon is mest opgebracht, geploegd, geëgd en ingezaaid, zodat de …
Lees verder

2003: Het jaar van boerderij

Op 6 februari is “Het Jaar van de Boerderij” van gestart gegaan. Het initiatief werd genomen door Ellen van Olst, oud-directeur van de Stichting Historisch …
Lees verder