Tafelbergweg

Tafelbergweg

Van deze weg is niet veel te vertellen. Alleen dat die zijn naam verkreeg om de doodeenvoudige reden, dat deze weg uitmondde in de omgeving van de Blaricumse Tafelberg. Deze terp droeg in het verleden de naam ‘Kooltjesberg’. Vermoedelijk brandde men op de terp een vuur als baken voor de Zuiderzeevissers, vandaar de naam. Het vervulde dezelfde functie als de tegenwoordige vuurtoren. Dit bergje dankt zijn naam aan een ronde stenen tafel die er voorheen stond en waarin voorzien van richtingpijlen de plaatsen die men kon zien waren ingebeiteld. En dat waren er 58 in totaal. Toen de schapen de heide nog kaal hielden en de boeren voor de kaalslag zorg droegen genoot men aldaar van een verrukkelijk panorama dat zich uitstrekte tot ver in het Gelderse en de Zuiderzee. Maar dit is verleden tijd. Zelfs de Tafelberg is bijna onvindbaar geworden. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Tafelbergweg op deze site: