Criminaliteit in Laren – 1931

Criminaliteit in Laren – 1931

Als we nu de krant lezen en het nieuws op radio en TV horen en zien dan vragen we ons wel eens af, is dat iets van nu? Denkt u dat maar niet, want ook in vroeger jaren was er criminaliteit, ook in ons eigen Laren. En als ze gepakt werden dan waren de straffen niet mals. Ik bekeek de Laarder Courant De Bel uit 1931 en als je dat leest dan schrik je. Zoveel criminaliteit in die tijd had ik niet verwacht. Het zal u verbazen als u leest wat er ook toen gebeurde in het zo “rustige” Laren. Laren had in dat jaar 7.118 inwoners tegen 11.079 in 2017. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 143 [2018-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer 

Laarder Courant De Bel van 1931

Winkeldieven
Zondagavond 4 januari 1931 stapte een jongeman het filiaal van de Coöperatieve Melkfabriek te Huizen aan De Rijt binnen. Hij werd op de voet gevolgd door twee andere knapen die kans zagen om een doos snoepgoed uit de etalage te stelen, terwijl de winkelier met de eerst binnengekomen jongeman in gesprek was. De winkelier zag de twee plotseling de winkel verlaten met medeneming van een doos snoepgoed. Hij had meteen in de gaten dat de eerst binnengekomen knaap in het complot zat en verzocht hem me te gaan naar het politiebureau. Daar werd de knaap aan een verhoor onderworpen dat echter geen resultaat had. Hij bleef ontkennen iets met de diefstal te maken had. Maandagochtend ging een agent van politie van Laren naar Huizen om de ouders van deze jongeman te bezoeken en te informeren met welke vrienden hun zoon om ging. Dit bleken twee broers te zijn 20 en 21 jaar oud. Hun zoon had ook een deel van de buit ontvangen. Tegen de beide broers werd proces verbaal opgemaakt wegens diefstal en tegen de zoon wegens heling. 

Inbraak
Op dinsdag 20 januari werd er ingebroken bij de manufacturenzaak (stoffen, garen, band, knopen e.d.) van de heer J. Hardonk aan de Brink. In het achterhuis werd een ruit uitgesneden. Daardoor wisten de dader(s) het huis binnen te komen. Alle kamers beneden werden doorzocht en de dader(s) vonden f. 33,- aan contant geld, waarvan f. 19,- van de R.K. kerk was. De heer Hardonk deed direct aangifte bij de politie die meteen een onderzoek instelde. 

Diezelfde nacht werd ook groentehandelaar De Boer aan De Rijt door het inbrekersgilde bezocht. Hier werd de inbraak in de vroege ochtend ontdekt. Hier werd f. 14,- aan contanten gestolen. Hoe men was binnen gedrongen, was niet bekend. Ook hier stelde de politie een onderzoek in. 

Fiets gestolen
Donderdag 19 februari werd door de heer M. aangifte gedaan bij de politie omdat zijn fiets werd vermist. Hij had de fiets bij de bouw van de nieuwe R.K. Meisjesschool onbeheerd achter gelaten, maar die was nu verdwenen. De politie stelde een onderzoek in.

De heer Van H. uit Laren was op dinsdag 10 maart met een paar vrienden per fiets uit geweest. Hij ging nog even bij zijn vrienden naar binnen maar liet zijn fiets onbeheerd buiten staan. Toen hij weer buiten kwam was zijn fiets verdwenen. Er volgde een aangifte bij de politie.

Aanranding
Zaterdagavond 21 maart rond half tien reed een 23 jarige verpleegster van het Kinder­sanatorium (nu ‘de Trappenberg’ aan de Crailoseweg) over de Hilversumseweg nabij de Utrechtse waterleiding. Daar werd ze door een onbekende man van haar fiets getrokken met blijkbaar oneerbare bedoelingen. De verpleegster zette het op een gillen waar verschillende mensen op af kwamen. Hier door verdween de aanrander snel op zijn fiets richting Laren. De politie stelde een onderzoek in. 

Kunstschilder opgelicht
De kunstschilder Th. R., wonende aan de Tafelbergweg werd op 30 maart door een pseudo-lijstenmaker opgelicht. De heer R. deed aangifte bij de politie. De man stelde zich voor als een oud medewerker van “Pulchri” (Het Schilderkunstig Genootschap uit Den Haag). Deze man wist zo mooi te praten dat de heer R. hem een aantal aquarellen en pentekeningen meegaf om in te lijsten. Daar wist deze man een goedkoop adres voor. Waar dat adres is, wist de heer R. nog steeds niet maar het stond vast dat deze vriendelijke bezoeker er met de aquarellen en pentekeningen vandoor is gegaan. 

De heer R. schatte de waarde van de meegegeven kunstwerken op f. 2000,- . De politie zou trachten deze oplichter “in te lijsten”. 

Amateur inbrekers?
Zondagavond 5 april maakte een drietal jongeren van 17 jaar zich schuldig aan baldadigheid. Ze hadden er plezier in om met stenen tegen de voordeuren van verschillende bewoners te gooien. Hierop werd de politie gewaarschuwd. Die rukte uit naar de Brink en arresteerde het drietal. Op het politiebureau werden de knapen gefouilleerd. Zij bleken in het bezit te zijn van een aantal sleutels waarvan ze de herkomst met leugens en uitvluchten probeerden te verbergen. Ze werden onderworpen aan een streng verhoor en toen kwam de aap uit de mouw. Ze hadden ingebroken in café “Klein Hamdorff” aan de Hilversumseweg en hadden de sleutels van verschillende kamers en kasten toege­ëigend. De vraag was waarom ze dat hadden gedaan. Mogelijk om ze te gebruiken bij leegstaande villa’s om aldaar strooptochten te ondernemen? Door ingrijpen van de politie werden ze behoed voor ergere misdaden. Toen de politie ging doorvragen vertelden ze dat ze van plan waren geweest om te gaan inbreken in de leegstaande villa van de heer Lahneman aan de Hilversumseweg. Omdat het nog te licht was waren ze er nog niet aan toe gekomen. Mogelijk heeft de politie een heleboel ellende voorkomen door deze amateur-inbrekers te verbaliseren. Hierna werden ze teruggegeven aan hun ouders. 

Ongewenste gasten
In april heeft de politie te Laren per radio de opsporing en aanhouding verzocht van het bejaarde echtpaar W., dat al jaren ongestraft er zijn beroep van maakte om hotels, pensions en kloosters te benadelen door de gemaakte kosten niet te betalen. De 65-jarige heer W. was een gepensioneerd onderwijzer. Desondanks vond hij het nodig om diverse personen op genoemde wijze op te lichten en het is hem ook gelukt een bekende pensionhouder (Hamdorff?) te Laren eveneens beet te nemen voor de (toen) niet geringe som van f. 415,-. 

Het echtpaar W. dat een fatsoenlijke indruk maakte had de gewoonte om geruime tijd in een pension te gaan wonen. Was de rekening flink hoog opgelopen dan kon men op zekere ochtend tot de ontdekking komen dat de vogels gevlogen waren. Ze vertrokken dan in de ochtend, ongehoord en ongezien, rond een uur of vijf en de pensionhouder kon naar zijn geld fluiten. En zo gebeurde het ook in Laren. De politie stelde direct een onderzoek in en het bleek haar dat het ging om het echtpaar dat bij voorkeur kloosters uitzocht om er een flinke tijd kosteloos te logeren.

In 1928 hadden de heer en mevrouw W. op een dergelijke wijze een bezoek gebracht aan de Heilige Landstichting bij Nijmegen. Plotseling, op de 1e kerstdag waren ze verdwenen. De eerwaarde zusters kregen daags daarna een ongedateerde brief van de oplichter, waarin hij meedeelde dat hij tot zijn spijt plotseling moest afreizen. Het bedrag van de pensionkosten, zijnde f. 210,- zou hij zelf komen brengen of per postwissel overmaken. De eerwaarde zusters hoefden niet ongerust te zijn dat zij dit bedrag niet zouden ontvangen, want zij hadden hem en zijn vrouw voldoende leren kennen, zodat zij zeker moesten weten dat zij niet in staat zouden zijn religieuzen te benadelen. Inmiddels was het april 1931 en de eerwaarde zusters uit Nijmegen hadden nog steeds geen cent ontvangen. De politie hoopte dat het per radio verspreide bericht om aanhouding van het reizende echtpaar, hen spoedig in handen te zullen hebben. De hotel- en pensionhouders in het Gooi namen dit bericht ter harte.

Larense Harmonie bestolen
Op maandag 1 juni deed de voorzitter van de Larense Harmonie aangifte bij de politie omdat uit haar collectebusje f. 20,- werd gestolen. Het busje werd bewaard in een kast in de voormalige Jeugdherberg/Kamphuis “De Toorts” aan de Groene Gerrrits­weg. De kast was open gebroken en uit de ijzeren collectebus werd f. 20,- ontvreemd. De politie stelde een onderzoek in.

Inbraak
In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juni werd ingebroken in de woning van de familie M. aan de Vinkebaan. De inbrekers hebben eerst een ruitje ingedrukt waarna ze met de spanjolet het raam konden openen. Via het raam zijn ze het huis binnen gegaan en hebben ze alles overhoop gehaald. Ze vonden f. 5,- contant geld maar haalden wel de drankkast leeg. Ze gingen er vandoor met enige flessen cognac, een fles Bols en wat rook- en eetwaren. Toen de familie ’s morgens beneden kwam, wisten ze niet wat ze zagen. Ze hadden totaal niets van de inbraak gehoord. Dus werd meteen de politie van de dorstige inbrekers op de hoogte gesteld die meteen een onderzoek instelde. 

Diefstal
Bij de politie werd op donderdag 11 juni aangifte gedaan door de heer H. Troeder. Tijdens zijn afwezigheid werd uit zijn schilders werkplaats door een zekere Fr. W. een plamuurmes ontvreemd. Fr. W. werd op heterdaad betrapt door mevrouw Troeder. W. probeerde zijn daad te camoufleren door te zeggen dat hij wat stopverf had meegenomen. De politie heeft tegen W. proces-verbaal opgemaakt.

Heterdaad
Het was weer kermis in Laren en ook de nougatkraam ontbrak niet. In de kraam werkte o.a een Duits meisje als verkoopster. Op donderdag 9 juli was het vrij druk in de kraam en de eigenaar werkte ook hard mee. En terwijl de klanten werden geholpen, zag hij dat zijn verkoopster geld achterover drukte. Niet in de kassa maar in haar schortzak. Vrijdag 10 juli bracht de eigenaar het meisje naar de politie. Daar werd ze aan een verhoor onderworpen. Men kon bewijzen dat ze f. 22,- had ontvreemd en dat gaf ze dan ook onmiddellijk toe. Daarop is de politie op onderzoek gegaan in de woonwagen waarin het meisje sliep. Daar werd echter geen ontvreemd geld gevonden. Toch vertrouwde de politie het meisje niet helemaal en vroeg zuster Lafeber of ze het meisje wilde fouilleren. Zuster Lafeber vond in een band die het meisje om haar lichaam droeg een bedrag van f. 89,- in contant geld. Toen viel er niets meer te ontkennen en het meisje bekende dat ze in de vier dagen een totaal bedrag van f. 111,- uit verschillende kassaladen van de nougatkraam had weg genomen. De politie heeft het geld in beslag genomen en aan de eigenaar van de nougatkraam terug gegeven. Het Duitse meisje, één van de vier vrouwelijke bedienden van de nougatkraam, is zaterdag 11 juli voor de Officier van Justitie geleid. 

Portefeuille ontvreemd
De heer M. ging op woensdag 5 augustus in café-hotel Blom aan de Naarderstraat (nu Jazz- en Eetcafé Nick Vollebregt) een kopje koffie drinken. Hij hing zijn jas over de stoelleuning en genoot van zijn koffie.
Plotseling merkte hij dat zijn portefeuille met f. 750,- was verdwenen. De politie zou trachten de f. 750,- terug te vinden.

Fietsen ontvreemd
Vrijdag 7 augustus deed de heer N. wonende aan de Hoefloo een nare ontdekking. Uit zijn garage waren twee fietsen ontvreemd. Hij deed aangifte van diefstal en de politie deed onderzoek.

Gratis motorrijden
Het kwam vaker voor dat sommige mensen het lef hadden om een fiets, een motor of zelfs een auto even te lenen zonder het te vragen. Zo zette de heer S. zaterdagavond zijn motor voor de winkel van de heer W. aan de Stationsweg. Toen hij weer naar buiten kwam, was de motor verdwenen. Meteen ging hij aangifte doen bij de politie. Van de motor was geen spoor te vinden. Maar de wonderen waren de wereld niet uit. Zondagavond wandelde de heet S. langs de winkel van de heer W. en zie, de motor stond er weer. Wie de onhoffelijke leentje buur was zal wel een raadsel blijven. Belangrijk was dat hij zijn motor weer terug had. 

Pseudo-inspecteur van politie
Een week geleden had rijwielhandelaar H. een fiets verhuurd aan een heer zich noemende inspecteur van politie. Hij had deze fiets nodig voor een zogenaamd onderzoek. De fiets kwam niet terug dus men dacht al dat het een oplichterstruc was. En dat bleek het inderdaad te zijn. De politie verzocht per radio opsporing van de fiets en aanhouding van de dader. Een soort opsporing verzocht maar dan per radio. Het resultaat was dat de politie de fiets vond bij een opkoper in Haarlem en ook de naam van degene die de fiets te koop had aangeboden. De naam van de pseudo-politie inspecteur was dus bekend. Zijn aanhouding werd verzocht. De fiets werd voor een klein bedrag aan de eigenaar, de heer H. te Laren teruggekocht. De heer H. had geheel te goeder trouw de fiets verhuurd.

Een meisje aangerand
Op maandag 7 september deed de politie een goede vangst. In het Rozenlaantje was een 9 jarig meisje vlak bij haar woning eikels aan het zoeken. Ze werd gadegeslagen door een jonge man die een eindje verderop stond. Ten slotte kwam hij naar het meisje toe en sprak haar aan. Met de belofte dat hij nog veel meer eikels wist te vinden, lokte hij het meisje mee om vervolgens onzedelijke handelingen met haar te plegen. Door heel hard om hulp te roepen kwamen voorbijgangers en bewoners van het Rozenlaantje haar te hulp en liet de man zijn prooi los en nam de benen. Pogingen om hem te achterhalen mislukten. De politie werd ingeschakeld en gaven een signalement van de man. De man droeg een donkere jas en had een lichte pet op zijn hoofd. Met dit signalement ging de politie aan het werk en stelde alle hoofdwegen onder scherpe bewaking. Dit had spoedig succes want de aanrander werd op weg naar het station Hilversum in de kraag gevat door de politie. Hij werd meegenomen naar het bureau en werd daar verhoord. Hierbij kwamen verrassende feiten aan het licht. De arrestant was een zekere B. uit Amsterdam. Ondanks zijn 22 jaar had hij al een paar maal in de gevangenis gezeten wegens inbraken. Toen kreeg de politie een vermoeden betreffende de vele fietsendiefstallen de laatste tijd. Er werden enige personen opgeroepen van wie een fiets werd ontvreemd en zij herkenden meteen deze man die destijds in hun omgeving werd gezien voordat hun fiets was verdwenen. Ook had de man lommertbriefjes bij zich (briefjes van de bank van lening). Dit was wel heel verdacht. De politie nam contact op met de bank van lening in Amsterdam en daar waren kledingstukken als onderpand aangeboden. De politie kreeg argwaan want bij een inbraak bij het G.E.B. aan de Remiseweg waren kledingstukken gestolen. De politie had een goede vangst gedaan. B. werd ter beschikking van justitie gesteld. 

Konijnen ontvreemd
Mevrouw Z., wonende aan de Smeekweg had vier konijnen in een hok in haar tuin staan. Toen zij in de ochtend van 19 september de gordijnen open deed stond het konijnenhok open en de konijnen waren verdwenen. De politie ging op konijnen jacht.

Poging tot inbraak
Op zaterdag 19 september werd een poging gedaan om in te breken in de villa “Berghoeve” op Steenbergen. De villa was enkele dagen onbewoond. De familie M. had een bewaker ingehuurd voor de duur dat zij afwezig was. Deze bewaker ging die avond op bezoek bij kennissen en in die tussentijd sloegen de inbrekers toe. Zij hebben de hor voor de provisiekamer geforceerd. Ze hadden er een groot gat in gemaakt waardoor ze het raam konden openen. Verder zijn ze niet gekomen want de bewaker kwam thuis en het boevengilde nam de benen. De politie stelde een onderzoek in.

Inbraak in villa “Holtwick”
Toen mevrouw Diepenbrock zaterdag 26 september thuiskwam in haar landhuis “Holtwick” aan de Drift ontdekte ze dat er ongenode gasten binnen waren geweest. Ze belde de politie en die stelde vast dat door het verbreken van een luik en een ruit de inbrekers waren binnen gekomen. Mogelijk wist het boevengilde dat de villa niet regelmatig werd bewoond. Er werd wat tafelzilver ontvreemd. Dit was niet de eerste keer dat er werd ingebroken. Al vaker werd er ingebroken als de bewoners van huis waren. De politie stelde een onderzoek in.

Inbraak in villa “De blauwe vogel”
In de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 oktober werd rond half vijf mevrouw H., wonende in villa “De blauwe vogel” aan de Velthuysenlaan gewekt door gestommel. Ze maakte haar echtgenoot wakker die meteen vermoedde dat het onraad was en belde de politie. Deze kwam direct en zij ontdekte dat uit de openslaande deuren van de tuinkamer een stukje ruit was gesneden. De inbreker kon daarna met de spanjolet de tuindeuren openen. Verder kon hij echter niet komen want om de tuinkamer binnen te komen moest hij een zwaar kamerscherm verplaatsen. Dat heeft hij maar niet gedaan en hij is vertrokken. De politie stelde een onderzoek in.

Poging tot inbraak
In diezelfde nacht van maandag 26 op dinsdag 27 oktober heeft men getracht in te breken in het belastingkantoor aan de Driftlaan. Uit een deurraam werd een ruitje gesneden. Mogelijk werd de dader gestoord want het bleef bij een poging. Ook hier stelde de politie een onderzoek in.

De kluis bleef dicht
In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 november werd bij de tandarts F.J. Folkerts, wonende aan de Klaaskampen, ingebroken. Met breekijzers en beitels hebben ze tussen het raam en het kozijn gewrikt totdat de sluiting mee gaf en het raam kon worden geopend. Hierdoor ontstond erg veel schade. Toen het raam open was zagen ze dat de vensterbank vol stond met potten met planten. Die hebben ze allemaal in de tuin gegooid en zijn daarna naar binnen gegaan. Binnen hebben ze alle kasten en laden doorzocht. Ze vonden f. 20,- aan contanten. Zelfs de aan de kapstok hangende jassen werden door de inbrekers “uitgeschut”. In de werkkamer van de tandarts vonden de nachtelijke patiënten nog eens f. 25,- en zochten verder in de instrumenten kastjes. Ze maakten er ook hier een enorme bende van. In de instrumentenkast lag een plaatje goud van 24 karaat en dat zagen de heren over het hoofd. Toen ze de brandkast hadden gevonden kregen ze die met geen mogelijkheid open. Waarschijnlijk hadden ze er niet het juiste gereedschap voor. Toen ze verder niets van hun gading konden vinden hebben ze het huis verlaten door de openslaande deuren van de huiskamer. Wonderlijk genoeg heeft de familie Folkerts niet van het nachtelijk bezoek gemerkt. Het dienstmeisje dat ’s morgens binnen kwam ontdekte de chaos. Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd en die stelde een uitgebreid onderzoek in. Veel duidelijke vingerafdrukken werden genomen. Tandarts Folkerts was tegen inbraak verzekerd.

In diezelfde nacht werd er ingebroken in de onbewoonde villa van de familie S.C. aan de Brink. Door het inslaan van een ruitje en het daarna openen van het raam kwamen de boeven binnen. Alles werd overhoop gehaald doch er werd niets ontvreemd. Ook hier stelde de politie een onderzoek in. 

Straatroof
Woensdagavond 25 november werd mevrouw Van K. wonende aan de Nieuweweg op de hoek van de Engweg en de Velthuysenlaan haar handtas uit de handen gerukt. In de tas zat een klein bedrag aan geld. Zij werd gepasseerd door een fietser met een passagier op de bagagedrager. Deze sprong van de fiets, rukte mevrouw Van K. de tas uit de handen, sprong weer op de fiets en het duo verdween in de duisternis. De politie stelde een onderzoek in. 

Rijwielplaatjes
Rijwielplaatjes waren “Rijwiel belastingplaatjes”. Die moesten op of aan het rijwiel zijn bevestigd. Omdat die plaatjes f. 3,- kostten, was het natuurlijk roofgoed voor bepaalde figuren en werden ze heel vaak gestolen om ze daarna weer door te verkopen voor weinig geld. Maandagavond 2 december verdwenen er maar liefst 20 belastingplaatjes. De politie had er handen vol werk aan. Dinsdagavond 3 december betrapte hoofdagent Batelaan in zijn vrije tijd op de Ruiterweg iemand op heterdaad die een rijwielplaatje probeerde te stelen. Die man had al zeven belastingplaatjes in zijn zak. Het was een Amsterdammer die met een vriend, die ondertussen was gevlucht, elke avond naar Laren kwam om hier de plaatjes van de fietsen te knippen. In de hoofdstad kon hij ze heel gemakkelijk weer verkopen. De man werd ingesloten.

Inbraak bij de Coöperatie
In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 december werd er ingebroken in de winkel van de Coöperatie “Steunt Elkander” aan de Nieuweweg. Volgens de politie moeten het vaklui zijn geweest. Ze zijn binnen gedrongen door het luik waardoor de kolen voor de verwarming worden gestort. Binnen werd een paneel uit een deur gebroken die toegang gaf naar het kantoor. In het kantoor stond de brandkast die was ingemetseld in de muur. Eerst hebben ze getracht de brandkast uit de muur te hakken. Dat lukte niet en daarna hebben ze met 60 boorgaatjes het slot uitgeboord. De buit die ze vonden was f. 1800,- contant. Ook het hele kantoor werd doorzocht met het gevolg dat ze de “kleine kas” vonden met daarin wat kleingeld. De chef-bakker P. van Rood ontdekte zondagmorgen om half twaalf het gebeurde. Onmiddellijk werd de politie ingelicht. Die stelde een uitgebreid onderzoek in. De inbrekers hadden niets achtergelaten zodat er weinig sporen van de daders waren. Enkele omwonenden hadden in de nacht geronk van een motor gehoord, dus gingen de gedachten uit naar Amsterdamse inbrekers. De Coöperatie was verzekerd tegen inbraak. 

Op 11 december is het de politie, in samenwerking met de politie van Hilversum en Amsterdam gelukt de daders van deze inbraak aan te houden en in verzekering te stellen. De daders zijn W.F. uit Hilversum die gearresteerd werd in Amsterdam en Ch. R. uit Hilversum. Beiden goede bekenden van de politie als beruchte inbrekers en brandkastkrakers. Een derde medeplichtige werd nog gezocht. Deze verdachten werden voorgeleid voor de Officier van Justitie te Amsterdam. De derde verdachte was nog voortvluchtig.

Weer een inbraak
Woensdag 23 december hebben inbrekers zich verschaft in de kruidenierswinkel van de firma Kroon & Co. De heer Kroon sloot ’s avonds om 9 uur de winkel. Toen hij om 12 uur nog wat wilde doen in zijn winkel vond hij alles overhoop liggen. Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd die een onderzoek instelde. 

Gestolen
Omdat de heer R. wonende aan de Eemnesserweg zuinig was op zijn auto legde hij in de avond van 30 december een autoplaid over de motorkap. De volgende morgen was de plaid verdwenen.

Postkantoor tegen overvallen
De loketten van het postkantoor werden voor zeven achtsten met glas gesloten. Het publiek werd door een gleufje geholpen. De maatregel werd genomen om eventuele overvallen van bandieten in zoverre te beletten dat ongewenste gasten niet door de loketten bij de geldtrommels konden komen. 

Moord en inbraak
De poelier Van Vliet maakte het wel heel erg bond om een advertentie te plaatsen met Moord en Inbraak. In die advertentie bood hij aan om een hond te nemen voor persoonlijke verdediging. En makelaar H.F.J. ten Kroode vermeldde in een advertentie: “Inbraak te Laren, verzekert u tegen inbraak”. Zeker geen loze kreet in het Laren van toen.