Rozenlaantje

Rozenlaantje

De bewoners van deze Larense bosrijke omgeving vonden het maar niets. Heb je met ontzag voor de mooie natuur bij het bouwen van je woningen, omgeven door aangelegde tuinen en rozenhagen, met alles rekening gehouden en dan krijg je als adres: ‘Hein Duvel, Laren N.H.’. Deze gedachte deed de deftige bewoners van Hein Duvel besluiten de overheid te verzoeken, van het gedeelte waar zij woonden, die nare naam te vervangen door de welgevoegelijke naam ‘Rozenlaantje’. De Edelachtbare heren hadden geen bezwaar, halveerden de Duvel en in plaats daarvan kwam Larens elite voor altijd op rozen te zitten.

Doch eenmaal zijn zij bekaaid van de geurige bloemen afgekomen. Laarders zijn altoos een muzikaal volkje geweest en hun Harmonie hield om de twee jaar een muziekconcours. Dat geschiedde in de open lucht. Nu lag er in het Rozenlaantje een stuk driest braak en daar was het oog van de organisatoren opgevallen. Met toestemming van de eigenaar werd daar een tweedaags muziek- en zangconcours gehouden dat, dank zij het mooie weer, duizenden bezoekers trok. Twee dagen schalde de muziek en zang door de elitewijk. Een grote biertent voorzag de dorstige mens van geestrijk vocht, waarvan druk gebruik werd gemaakt. Dit overmoedig makende vocht was de oorzaak dat na het muziekfestijn in deze buurt geen roos meer te vinden was. Menigeen had zich in een dolle bui met deze welriekende bloem opgesierd en begrijpelijk de woede van de eigenaren op de hals gehaald. Sindsdien zijn er in het geurende Rozenlaantje geen muziekwedstrijden meer gehouden. En ook van Hein Duvel hadden de bewoners geen last meer. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over het Rozenlaantje op deze site:

Rozenlaantje 16

In 1906 zocht Mr. Maup Mendels, advocaat, journalist, propagandist voor de S.D.A.P. (Sociaal Democratische Arbeiderspartij,…

Lees verder