De Langenhof in het Rozenlaantje

De Langenhof in het Rozenlaantje

Van de heer A. Dudok van Heel te Vorden kregen we geschonken een ingelijste tekening van de kunstenaar E. Gerdes, voorstellende de villa “De Langenhof” in het Rozenlaantje nr. 1.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 94 [2005-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep de Boer

Hij vertelde: “In 1926 kocht mijn vader het huis van de koning van Laren, Jan Hamdorff eigenaar van Hotel Hamdorff, makelaar, handelaar in schilderijen enz. De naam “Langenhof” duidt op een lange tuin van ca. 150 meter lang en 40 á 50 meter breed. De tuin werd ontworpen door de fa. Schaapherder & Calis aan de Jordaan te Laren. In 1952 werd de villa verkocht aan de schilder Schram en is later overgegaan aan diens zoon. Weer later werd de villa verkocht aan een aannemer die de villa heeft gesloopt om er een nieuw huis te gaan bouwen. Maar door onenigheid met de vorige eigenaar over recht van overpad ging de nieuwbouw niet door. Dit schilderijtje werd gemaakt door de schilder Gerdes in 1920 en woonde op het Raboes”.

De schilder Eduard Gerdes werd geboren te Amsterdam op3 januari 1887. Hij overleed in Den Haag op 10 mei 1945. Hij woonde en werkte in Amsterdam tot 1920, in Laren tot 1942 en van 13 februari 1942 in Den Haag. Hij werkte tijdelijk in Heeze (N.B.) van 1905-1909. In Moll (België) 1910, Brugge 1911 en Ned. Indië 1915-1916. Hij was leerling van F.W.M. Deutman (1903-1905) en van K. van Leeuwen (etsen, 1914).

Hij was kunstschilder, ambtenaar aan het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten te Den Haag. Schilderde, aquarelleerde, tekende en etste en maakte aanvankelijk kopieën naar Van Eyck, Scorel, Frans Hals enz. Later schilderde hij figuren, portretten, kerkinterieurs en landschappen. Hij was lid van Arti et Amicitia en St.Lucas te Amsterdam en van de Gooische Schildersvereniging.

Bronnen: A. Dudok van Heel en Pieter Scheen Lexicon Ned. Beeldende Kunst 1750-1950.