Jordaan

Jordaan

Het verhaal hoe de naam Jordaan is ontstaan heb ik reeds beschreven in een van mijn boeken, getiteld ‘’t Laer’. Ik zal voor degene die dit boek niet bezit, (alle boeken zijn uitverkocht) het verhaal beknopt vertellen. Toen de Jordaan deze naam nog niet bezat, lag daar een weiland met daarin een watergat. Het was laat in de avond, dus stikdonker, want straatverlichting bestond nog niet. Jan Draadje een vrijgezel, in het dorp bekend om zijn geweldige stem, kwam met een borrel te veel op uit de kroeg van Jannetje Zweet. Door de duisternis misleid liep hij in het watergat. Uit nood zong hij met zijn geweldig geluid het Johanneslied, wat al eeuwenlang op St. Jansdag gezongen wordt. Door dit noodgezang kwamen de omwonenden naar buiten en trokken hem met moeite uit het moddergat en redden waarschijnlijk zijn leven. En zo als het overal gaat wist heel Laren de volgende dag wat Jan Draadje overkomen was en dat het St. Janslied hem gered had uit het watergat. Jan stond daar in het water wist men te vertellen, maar men maakte het mooier door er van te maken, ‘Sint Jan stond in de Jordaan’. Dit is in het laatst van de vorige eeuw voorgevallen. Ze hebben toen nooit durven denken dat door al die misère een straatnaam zou worden geboren. De Jordaan in Laren. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Jordaan op deze site:

Jordaan 6

Op Jordaan 6 zien we een woonhuis met een heel bijzondere gevelsteen, voorstellend een vogel….

Lees verder