Jordaan 6

Jordaan 6

Op Jordaan 6 zien we een woonhuis met een heel bijzondere gevelsteen, voorstellend een vogel. Onder de vogel staat te lezen:

Bep (G.L.) De Boer

D GEELVINCK

De geelvink staat op een eikentak met blad en eikels. Wonderlijk, want het is een vogel die normaal in Z.O. Azië en Indonesië voorkomt. Hoe komt een geelvink dan ik Laren? De huidige bewoner vertelde dat hier vroeger een aannemer heeft gewoond. Mogelijk heeft die aannemer een verbouwing in Amsterdam gehad waarbij een huis moest worden afgebroken, waardoor deze vogel dreigde verloren te gaan en nam hij hem mee naar Laren. In Amsterdam werd het V.O.C.-schip ‘De Geelvink’ in 1696 gebouwd. Hij werd vernoemd naar Joan Geelvinck, lid van het college van de Heren XVII. Mogelijk sierde de Geelvink zijn Amsterdamse woning. Het zijn maar gissingen, want zeker weten doen we het helaas niet.
De aannemer waar we het over hebben was de heer P.J.J. ter Berg. Hij woonde hier vrij lang met zijn vrouw A.M.J. Bels. Veel van hun kinderen werden hier geboren. Hierna woonde de familie Neijt in dit huis. Mevrouw Neijt was altijd druk met het vergaren van boeken en tijdschriften voor het Rode Kruis. Daarna kwam de huidige bewoner hier wonen.

Bronnen: Laarder Courant De Bel; Wikipedia; Dhr. H. Faas. Foto: auteur.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 149 [2019-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.