Hein Duvel

Hein Duvel

Deze naam heeft niets te maken met de hellevorst. In de jaren dat Laren bekendheid kreeg door de schilders en de slimme Jan Hamdorff deze kunstbroeders, gekleed in fluwelen jas, en de met baarden en lange haren begroeide hoofden, getooid met de flambard, rijkelijk voorzien van dranken in zijn tuinterras te kijk zette, trok dit ongewone schouwspel een massa vreemdelingen. Ook de pers schonk hier veel aandacht aan en hieruit vloeide voort dat men ook van verre kwam koekeloeren. De Gooise Stoomtram bracht wagens vol Amsterdammers naar Laren, om met dat ‘rare’ volk kennis te maken. Zo maakten ook de meer gesitueerden kennis met het artistieke Laren, wat hun zo goed beviel, dat zij zich hier kwamen vestigen. Het werd een rage en de grondverkoop steeg met de dag. Vooral de landbouwers verkochten veel gronden, wat hun wel uit de zorgen haalde, maar zij waren zich niet bewust, dat zij hun bezit veel te goedkoop verkochten. Gronden met bospartijen gingen voor een prikkie van de hand. Kastelen van huizen werden gebouwd, terreinen afgebakend door prikkeldraad met borden ‘Verboden toegang volgens art. 461 Wetboek van Strafrecht’. Daardoor werd er veel vernield. Menig mooi wandelpad of sprokkelterrein werd alzo verboden gebied. En vele heren bezitters waren daar niet misselijk mee.

Aan het eind van de nogal hoog oplopende Drift, door de Laarders ‘Aandeuvel’ (Eind van de heuvel) genoemd, liep rechts van de weg een landweggetje door een beukenbos en langs een reeks akkers, de korte Wijnen genoemd, (daarover later) dat uitmondde in de Naarderstraat. Op deze akkers en langs ‘het weegje’ verrezen enige landhuizen waarvan er een werd bewoond door Dr. H. Treub. Hij was sterk geïnteresseerd in de Larense geschiedenis en een vaste stamgast van Hamdorff. Hij vond het vreemd dat de weg waaraan hij woonde nog geen naam bezat en vroeg zijn Larense tuinknecht hoe de dorpelingen deze plek noemden. Waarop Teus Kok in verbasterd Larens antwoordde: ‘Eindeuvel’ meneer. Treub verstond ‘Hein Duvel’. Maar Teus legde hem uit dat daarmee het Eind Van De Heuvel werd bedoeld. En lachend vertelde hij ‘As meneer de duvel wou spreke, dan mos hij ‘t bos van aller eevighààd mar ‘s inlope.’ [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Hein Duvel (de straat, niet de villa) op deze site: