Tweede lustrum Stichting Oude Landbouwgewassen Laren

Tweede lustrum Stichting Oude Landbouwgewassen Laren

2004 wordt een bijzonder jaar, want de Stichting SOLL bestaat 10 jaar. In 1994 werd er voorzichtig gestart op de akker aan de Tafelbergweg met financiële steun van de Kringloopwinkel en in de loop der jaren is het beheer uitgegroeid tot een zevental Eng-restanten binnen de bebouwde kom van Laren met een totale oppervlakte van 35000 m2.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 88 [2004-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

G.N. Verhoef

Dankzij de steun van de ruim 250 sponsoren en de hand- en spandiensten van enkele Larense boeren is realisering mogelijk gebleken. Tijdens het oogstfeest, voorlopig gepland op 29 augustus, willen we extra aandacht besteden aan dit gebeuren. In de volgende uitgave van het kwartaalblad leest u daar meer over. Enkele akkers zijn reeds ingezaaid met winterrogge, op de resterende akkers wordt gerst – boekweit – zonnebloemen – bijenbloemen – en “Huttentut” ingezaaid. Dit laatste is geen grapje, maar een oeroud oliehoudend gewas, dat al 2500 jaar geleden werd verbouwd. Het heeft een gele bloeiwijze zoals kool- en mosterdzaad. Als we het zaad kunnen bemachtigen, zal het als proef ingezaaid worden op de akker aan De Kwartel. De akkers worden weer gestoffeerd met golvend graan en kleurrijke gewassen. Laren wordt weer mooi!