De Larense akkers in 2003

De Larense akkers in 2003

Inmiddels zijn alle voorbereidende landbouwactiviteiten op de eng-restanten weer achter de rug. Door boer Willem Bon is mest opgebracht, geploegd, geëgd en ingezaaid, zodat de akkers er weer als een plaatje bijliggen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 84 [2003-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Door G.N. Verhoef

De Stichting Oude Landbouwgewassen Laren beheert een aantal Larense akkers in ons dorp
Maar naast al die moderne mechanische activiteiten viel er op 31 maart toch ook enige nostalgie te bespeuren op de akker aan de Naarderstraat. Omwonenden waren daar bezig om handmatig aardappelen te poten. Gewapend met een emmer “poters” liep men door de “voren”, dropten om de 40 cm daar een aardappel in en met de linker of rechter voet werd de aardappel met enige Larense zandgrond toegedekt. Zo verdween in korte tijd 300 kg poters in de akker en weldra zal het aardappellof dat deel van het engrestant stofferen. In het resterende deel staat haver. Ook op de akker aan de Verlengde Rozenlaan is haver ingezaaid. Op de akker aan de Tafelbergweg heeft de rogge de winter doorstaan en op de Drift is deels gerst en deels mosterdzaad (gele bloeiwijze) ingezaaid. Op de akker aan de Zevenenderdrift groeit haver en aan de zijde van het Schepeltje ontstaat met zonnebloemen weer een stukje Frankrijk. De Kwartel wordt gekleurd met lupinen. Op een akker aan de Laarder Eng is haver ingezaaid. Reden genoeg om de komende weken eens een rondje langs de akkers te maken, die met de oude landbouwgewassen in ere zijn hersteld.