Hector Treublaan

Hector Treublaan

Het is wel merkwaardig dat Dr. Hector Treub na zijn verscheiden werd herdacht in een straatnaam die het destijds gevreesde bos van alle eeuwigheid, in tweeën splitste. Deze westrand van Laren, bezijden de Lange Wijnen, was in percelen verkocht en bebouwd met juwelen van landhuizen temidden van een bosrijk gebied, met rasterwerk omheind. Dat kon geen duvel weren. De aanleg van deze laan geschiedde toen de rijksweg in gebruik werd genomen. Zoals bekend was Treub in Hamdorff geen vreemde eend in de bijt, een vriend van de schilders. Legendarisch waren de kunstenaarsfeesten in hotel Hamdorff en de openluchtdancings in de zomertuin, waar de vermaarde Hongaarse kapel van Zunki Joska voor de dansmuziek zorg droeg. Een daverend succes.

Op een middag was het erg druk in het ‘kroegje’. Bijna alle schilders waren aanwezig maar spraken geen woord. Achterdochtig vroeg Hamdorff wat er aan de hand was. ‘We zitten hier op een ‘rondje’ te wachten, vanwege je succes! Hier, lees de krant maar.’ Jan had niets gelezen, maar toen hij het artikel van zijn vriend Hector Treub had ingezien, die zijn zomertuin ‘De Zeedijk van het Gooi’ noemde, werd de kroeg te klein. Jan was razend en bezwoer dat de tuin onmiddellijk gesloten zou worden. En die vermaledijde Treub, die zou hij, hij zou… Op dit moment kwam Dr. Treub heel vrolijk binnenstappen, liet Jan uitrazen en zei: ‘Met dit artikel heb ik jou een vriendendienst bewezen, Jan! Kijk vanavond maar eens in je dancing, er blijft geen stoel meer onbezet.’ Inderdaad, ‘s avonds liep het storm. Iedereen wilde, aangetrokken door de pikante beschrijving, de gewaagde dans ‘The One Step’ zien uitvoeren. Vanaf die tijd, het is 1913, dateert de grote bekendheid die Hamdorff verwierf. Maar aan dit succes heeft Hector Treub ook een aandeel gehad. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Hector Treublaan op deze site: