Schapendrift

Criminaliteit in Laren: 1933

Ook in 1933 stonden er weer vele meldingen over criminaliteit in de Laarder Courant De Bel. Het zal u wederom verbazen wat er toen zoal gebeurde in ons ‘o zo rustige’ Laren. 

Bartelspaadje

Het Bartelspaadje vinden we tussen de Melkweg en de Schapendrift. Voorheen was het een naamloos paadje, maar de later gebouwde Protestantse Kleuterschool ‘Margaretha’ moest wel een adres hebben. Er werden allerlei namen bedacht zoals bijvoorbeeld ‘Het kleutertje’ en ‘Duimelot’. Uiteindelijk werd er voor ‘Kleuterpad’ gekozen. Het adres van de kleuterschool werd toen Kleuterpad nr. 2.

Boeiende avond met presentatie van Laren zoals het eens was

Voor oudere Laarders onder de ongeveer veertig aanwezigen was het een feest van herkenning en voor jongeren en nieuwkomers kennismaking met een dorp zoals het er van eind negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw uitgezien heeft.

Valse belastingplaatjes

We lezen de Laarder Courant De Bel van 1938 en zien dan het opschrift “Valsche Rijwielplaatjes”- vervaardigd in Laren – Daders bekennen. Velen van u, vooral de jongeren, zullen zich afvragen, wat zijn of warenrijwielplaatjes?

100 jaar boerderij Heideveldweg

“Jaap stapte de afmetingen van de boerderij uit op het kale terrein, keek er eens een beetje naar en deed er toen aan de lange én de korte zijde nog een paar stappen bij. Voor zover ik weet zijn de raamkozijnen van de boerderij (deels) afkomstig van het schooltje van meester Van Wulfen dat in…
Lees verder

De (Kunst) Pottenbakkerij Hobbel – Paulus Jacob Hobbel

Pottenbakker Paulus Jacob Hobbel was een gepassioneerd mens. Het werk dat hij maakte was zo mooi en zo goed, dat men er graag veel geld voor over had. Hobbel’s stelling was, dat er geen kunstnijverheid bestaat, omdat kunst en nijverheid, kunst en fabrieksmatige productie, twee uitersten zijn die niet bij elkaar horen. Volgens hem bestaat…
Lees verder

‘De laatste der Mohikanen’…

Hoe leuk zou het zijn als je bij het schrijven over de broeders van Saint Louis in Laren nog een broeder zou kunnen vinden die in Laren ‘heeft gestaan’! Deze wens ging in vervulling. Via via hoorden we dat er in Oudenbosch nog een broeder-op-leeftijd woonde, die anderhalf jaar in Laren les heeft gegeven op de…
Lees verder

Vergeten ondergrondse werkers uit de Tweede Wereldoorlog

Op 4 mei 2013 herdachten we in Laren de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking werd voorafgegaan door een stille tocht vanaf de gedenksteen op de Drift. Daar hield burgemeester Roest een korte toespraak. Daarna hield hij op de Brink bij het monument voor de gevallenen ook een toespraak. Daarin memoreerde hij de ellende…
Lees verder

Woningbouwvereniging van erfgooiers jubileert!

14 September vierde de Woningbouwvereniging haar 90ste verjaardag! Met een feestje in het clubgebouw van speeltuinvereniging Ons Genoegen aan de Smeekweg voor genodigden en voor de leden.

Herinneringen van Riki Kroon-Zwanikken

Mijn naam is Riki Kroon-Zwanikken en ik woon in Australië, mijn zusje en haar man zijn nog pas bij me geweest en zij namen de Historische Kring voor mij mee. Deze heb ik met plezier gelezen en natuurlijk speciaal het artikel over de Schapendrift, waar wij over de jaren heel wat voetstappen hebben liggen.

Speeltuinvereniging Ons Genoegen 80 jaar

Toen onze twee kinderen klein waren in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, was de speeltuin voor hen een bron van vermaak, vooral de trampolines en zomers het zwembad maakten de vakantieperiode tot een groot feest. Zwembad de Biezem was nog in aanbouw en er was verder nog niet zoveel te doen in Laren.

Valse belastingsplaatjes

We lezen de krant van 10 september 1938 en zien dan het opschrift “Valsche Rijwielplaatjes – vervaardigd in Laren – Daders bekennen”. Velen van u, vooral de jongeren, zullen zich afvragen, wat zijn of waren rijwielplaatjes? Wel, dat was het bewijs van betaling van de fietsbelasting. Iedere fiets die op de openbare weg reed moest…
Lees verder

Reactie op “Mijn oude buurt – de Schaepedrift” (KB96)

Weer veel dank voor het 2e kwartaalnummer van de Historische Kring Laren, dat onlangs bij mij in de brievenbus viel. Bij het doorbladeren ervan viel mijn oog op “mijn oude buurt”. Ja, logisch, want dat was ook mijn oude buurt. Daarom onmiddellijk aan het lezen geslagen. Er was veel herkenning, dus heer Nico Vos hartelijk…
Lees verder

Mijn oude buurt “De Schaepedrift”

Daar waar ik opgroeide In 1930 kocht mijn vader Piet van Harmen Vos een stuk grond op de Schapendrift. Hij wilde daar een huis op laten bouwen, Dat was niet zo eenvoudig, De Schapendrift was toen nog in het bezit van ” Stad en lande” (Erfgooiersgrond), dus zou hij zijn nog te bouwen huis niet…
Lees verder